Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

VINCENT DE PAUL - onze tweede patroon

De heilige Vincent de Paul, meestal genoemd Sint Vincentius, is de tweede patroon van onze Congregatie.
Onze Stichters waren zeer geïnspireerd door het leven en het werk van deze heilige.
Onze Stichter, Mgr. Louis Rutten, werd wel eens een 'tweede Vincentius' genoemd en onze Mede-stichter, Br. Bernardus Hoecken, heeft ons sterk aanbevolen in de geest van Vincentius te leven en te werken.
Voor beide Stichters en vele broeders was en is Vincent de Paul een krachtige bron van inspiratie en bemoediging.
Vincent de Paul

levensschets

VIER KRACHTLIJNEN

In de spiritualiteit van Vincent de Paul spreken ons bijzonder aan:
In onze Constituties hebben wij een apart artikel opgenomen:

Als broeders willen wij leven in de geest van Vincent de Paul.
Dat houdt voor ons in:
  • dat het doel van ons apostolaat bovenal de grotere eer van God is en de groei van zijn Koninkrijk
  • dat we een open oog hebben voor geestelijke en materiële noden
  • dat we zorgvuldig en nederig luisteren naar de noden van anderen: "De armen zijn onze leermeesters"
  • dat we anderen toerusten om hun eigen problemen op te lossen door vorming en hulp bij zelf-organisatie
  • dat we trachten te leven met de Vincentiaanse deugden, zoals ze ons m.n. door onze Mede-stichter zijn aanbevolen: eenvoud, goed voorbeeld, liefde voor de broeders, vroomheid, voorzichtigheid, zachtheid, volharding, wijsheid en kennis, ijver en vertrouwen.
De kerkelijke feestdag van Vincent de Paul, 27 september, geven wij bijzondere aandacht.

naar boven


DE KRACHTLIJNEN

Verbondenheid met Jezus Christus

Vincentius zegt dat ons religieuze leven de voortzetting en de voltooiing is van het leven van Jezus. Onze daden zijn het voortzetten van zijn daden. We moeten een andere Christus zijn hier op aarde om zo zijn leven en werken voort te zetten.

"Je moet ledig worden van jezelf en je bekleden met Christus; je moet uit jezelf treden en jezelf geven door een concrete inzet, omdat liefde, als ze echt wil zijn affectief en effectief is."

Deze twee ervaringen verdiepen zijn geloof en wijzigen zijn visie op mensen en dingen. Vincentius kijkt niet alleen naar de armen, hij "ziet" ze, hij is geen toeschouwer meer van het leed dat hem omringt, maar een betrokkene.

"Kijk naar de Heer, zijn hart was boordevol liefde, het brandde van liefde. Hij werd miskend, vervolgd en verguisd. Hij heeft het menselijk lijden niet slechts willen delen, maar is de weg van het lijden gegaan. Bestaat er een grotere liefde ?"

naar boven

Een Blijde Boodschap voor de armen

De kern van de Vincentiaanse spiritualiteit is het mysterie van Christus in de armen. De armen, dat zijn alle mensen, in het bijzonder de meest armen onder hen.

"Een arme plattelandsbewoner of een arme vrouw mag ik niet beoordelen naar hun uiterlijk, noch naar hun verstandelijke ontwikkeling. Door hun ruwheid, hun fysieke en intellectuele capaciteiten slaan ze maar een pover figuur. Maar draai de medaille om. In het licht van het geloof zie je de Zoon van God, die arm wilde zijn en die in de armen schuil gaat."

Voor Vincentius is de arme vooral een mysterie: iets dat wordt geopenbaard en "onthuld". De arme is een mysterie, omdat hij de icoon is van Christus.

"Wees ervan overtuigd dat je er niets bij verliest wanneer je het gebed of de eucharistie moet verlaten om naar de armen te gaan, want je gaat naar God toe als je de armen gaat dienen en in hun persoon moet je God zien."

naar boven

Het Evangelie: ontmoeting met de Heer


In het evangelie zoekt Vincentius vóór alles het ontmoeten van de levende persoon Jezus. De gebeurtenissen die hij meemaakt doen hem grijpen naar het evangelie, waarin hij identieke situaties opspoort om zich te spiegelen aan de reacties van Jezus.

"Als we leven vanuit de geest van Jezus Christus, is er in de Schrift geen enkel woord waaruit men geen nut kan trekken, vooral wanneer de tekst goed is uitgelegd en bemediteerd. Eén woord is voldoende om iemand te veranderen, wanneer het geproefd en gesmaakt wordt in de gezindheid die God vraagt."

Vincentius is een man van de actie, geen theoreticus. Omdat hij een man van de daad is, laat hij het evangelie onmiddellijk aansluiten bij uiterlijke gebeurtenissen. Hij legt het evangelie op zijn leven. Hij wordt vooral getroffen door de keuze van Jezus voor de armen en de marginalen van de samenleving.

"Het evangelie zegt: gelukkig, jij die arm bent, en de wereld zegt: gelukkig wanneer je rijk bent.
Het evangelie zegt, dat je zacht en mild moet zijn. De wereld zegt dat je hard moet zijn opdat men je vreest."


naar boven

Bidden: thuis komen bij God en jezelf

De mens is geen doel om naar God te gaan, maar God is de weg die naar mensen leidt. Er is geen concurrentie tussen liefde tot God en tot de medemens. Armen dienen is God dienen. Tussen gebed en dienst aan de armen bestaat een aantrekkingskracht. Het ene bevrucht het andere. Om God in de medemens te ontmoeten moet je Hem eerst in het gebed hebben ontmoet.

"Jullie en ik moeten het voornemen maken om nooit de dagelijkse meditatie over te slaan. Elke dag moet je bidden. Als dat mogelijk zou zijn zou ik zeggen dat je het gebed nooit moet onderbreken en dat je nooit zonder het gebed moet zijn, dat wil zeggen, zonder in contact te zijn met de Heer."

Vóór alles is bidden voor Vincentius een doorleefde relatie met God, waarin God steeds het initiatief neemt.

"Als je door de liefde wordt aangeraakt, als je begrijpt wat het betekent God lief te hebben, zul je niet naar God kunnen gaan als God je niet vóór was om je naar zich toe te trekken .. Als God zich mee wil delen doet Hij het zonder inspanning, voelbaar, zacht als een verliefde. Je verovert God niet, maar je bent als open aarde, gereed om het zaad te ontvangen."

naar boven