Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 80  -  22 december 2022

KERSTMIS 2022


     Kind ons geboren

Een decreet van keizer Augustus
brengt de mensen van zijn rijk
in beweging.
Hun namen worden opgeschreven,
zoals dat bij eenieder
nog steeds gebeurt.

Zo ook Jezus, het kind
van Maria en Jozef.
Een kind met een belofte,
waar we vandaag
nog steeds over spreken.

Dat we in die Naam
gezegend mogen zijn.


Kees GordijnJUBILARISSEN IN INDONESIË

Op 18 december 2022 vierden in onze Indonesische provincie zes broeders hun Gouden Professiefeest.
Wij wensen deze medebroeders van harte geluk en overvloedige zegen voor hun verdere leven als lid van onze broedergemeenschap.


Martinus Handoko Petrus Heru Nugroho Chris Sukarman
     
Heribertus Sumardjo Thomas Sumariyadi Romualdus Suyono
+ 20-12-2022


VIERING STICHTINGSDAG FIC

Op maandag 21 november jl. vierden we de stichtingsdag van onze congregatie FIC in De Beyart te Maastricht.
Bij de opening presenteerde overste br. Wim Luiten het mooi gerestaureerde geschilderde portret van onze Stichter, mgr. Louis Rutten.
Wim zei o.a.: “Na de deskundige restauratie ziet het portret er weer mooi en fris uit. Hiermee tonen wij onze dankbaarheid en blijven wij onze stichter met genegenheid herdenken."
Hij voegde hier veelbetekenend aan toe: "En zo is er ook onder ons broeders FIC een mooi gezamenlijk schilderij ontstaan in de afgelopen 182 jaar dat wij samen congregatie zijn. Een schilderij van inzet en toewijding aan onze zending als broeders FIC: een toewijding die begonnen is bij onze medestichter broeder Bernardus en die verder gestalte heeft gekregen door al onze broeders in de afgelopen jaren.”

  
   Na deze bevestigende en bemoedigende woorden was het thema van de gebedsdienst

SCHATTEN IN AARDEN POTTEN.

De introductietekst verwoordde het zo:
“Het leven is het kostbaarste dat ons gegeven is. Het is kwetsbaar en broos, maar tegelijkertijd schuilt er een kracht in ons die alles overstijgt en die het onmogelijke vaak toch mogelijk maakt.
Paulus zegt: ‘Wij dragen deze schat in aarden potten, en zo blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.’ (2 Kor. 4,7) \

Deze viering neemt ons mee naar de beginjaren van onze congregatie en in het bijzonder brengt ze ons dichtbij onze stichters. In hun kwetsbaarheid getuigen zij van Gods kracht en onherroepelijke trouw.”

In de lezingen werden de moeilijke beginjaren van de congregatie geschetst en de worsteling die Louis Rutten en Bernardus Hoecken doormaakten, in hun zwoegen om de zaak van de grond te krijgen, in hun verschillende persoonlijkheid en in hun onderlinge relatie.
Toch waren het twee mensen, die zich beiden van ganser harte en met volle overtuiging inzetten voor een gemeenschappelijk goed. Mensen zoals wij. Zij bleven elkaar door alles heen hogelijk waarderen, verheugden zich over alle successen en voelden zich ook met elkaar verbonden in het dragen van zorgen en tegenslagen. Dat is liefde, die telkens weer het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt!DOORWERKING LAUDATO SI’

Naast de speciale aandacht, die we aan de inhoud van deze belangrijke encycliek hebben gegeven tijdens het Seizoen van de Schepping (1 sepember - 4 oktober) worden er ook geloofsgesprekken rond Laudato Si’ gehouden.

Twee van onze leefgroepen in Maastricht komen periodiek samen om zich op thema's uit Laudato Si te bezinnen.
We beginnen dan met een gemeenschappelijke maaltijd, komen daarna samen voor gebed in de gebedsruimte boven in het huis In de Rooden Leeuw, waarna we in de huiskamer, geholpen door enkele citaten en vragen, en luisterend naar elkaar, ons verder verdiepen.

Onlangs is een eerste meer verkennende reeks van drie bijeenkomsten afgerond.
  
Uit de evaluatie bleek dat men graag met deze verdiepende ontmoetingen door wil gaan en men de betekenis van deze zo actuele boodschap van Paus Franciscus voor ons dagelijkse leven verder wil verdiepen.
Twee deelnemers zullen voor volgende keren meer specifieke thema's kiezen en deze 'gespreksklaar' maken.

  
Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl