Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 79  -  10 november 2022FIC in Ghana
  

FIC-BIJEENKOMSTEN IN GHANA

In september 2022 zijn er twee belangrijke congregationele bijeenkomsten gehouden. Beide bijeenkomsten vonden plaats bij onze medebroeders in Wa, in noord Ghana.
Eén was speciaal voor de broeders die zich inzetten voor belangstellenden en jonge leden van onze Congregatie.
De andere was een bijeenkomst van onze provinciale oversten met ons generaal bestuur - een bijeenkomst die twee jaren was moeten uitgesteld worden vanwege corona.
We geven u graag wat indrukken.

BIJEENKOMST VAN ONZE VORMINGSLEIDERS

Gedurende elke bestuursperiode van 6 jaren houden we een bindende en stimulerende bijeenkomst van alle broeders die zich voor belangstellende jonge mensen en voor de vorming van nieuwe leden inzetten: wij noemen hen de Vormingsleiders.
In het verleden hielden we steeds een bijeenkomst waarbij alle provincies betrokken waren.
Dit keer hebben we gekozen voor het gemak van de zelfde taal en houden we een bijeenkomst van de Engels-sprekende provincies Malawi en Ghana en volgend jaar voor de broeders in Indonesië.
  
br. Clovis Baaka,
de nieuwe novicen-meester in Ghana
Van 8 t/m 15 september 2022 kwamen de FIC-vormingsleiders van onze provincies Ghana en Malawi in ons centrale huis in Ghana bij elkaar.
We hadden een volle agenda.
Belangrijke punten waren:
*   Het uitwisselen van ervaringen, van wat bemoedigend was en wat als een uitdaging werd ervaren - een heel belangrijk onderdeel natuurlijk.
*   Natuurlijk ook het evalueren en het bijstellen van het vormings-leerplan: de tijd gaat voort, jonge mensen en de hele samenleving veranderen en wij willen daar zo goed mogelijk op inspelen.
*   Sommige onderdelen van die vorming kregen speciale aandacht, zoals (geestelijke) begeleiding, het verwerken van pijnlijke herinneringen, het goede gebruik van sociale media, de gevoeligheid voor diverse culturen en - natuurlijk - gerichte aandacht voor zorg voor ons milieu.
*   En ook het bevorderen van roepingen werd niet vergeten: Wij zijn er van overtuigd dat God roept en jonge mensen gevoelig maakt, maar wij als broeders moeten ook een duidelijk appèl durven doen. En hoe doe je dat het beste ?

Godwin Kuu-ireme
   De deelnemers werden geholpen door deskundige input van medebroeders. Zo verhelderde br. Godwin Kuu-ireme het goede gebruik van sociale media, br. Augustine Kubdaar over het omgaan met pijnlijke herinneringen, br. Peter Agboso over interculturele sensitiviteit en br. Johan Muijtjens onder andere over geestelijke begeleiding, de ontwikkeling van ons apostolisch charisma en de zorg voor ons milieu.

Het was een zeer intensieve periode en de deelnemers waren (gelukkig) positief over het resultaat: goede ervaringen, veel bemoediging en deskundige input.
BIJEENKOMST VAN DE PROVINCIAALS MET ONS GENERAAL BESTUUR


Deze bijeenkomst, van 18 tm 30 september, werd ook in het gastvrije centrale huis van onze broeders in Wa, Ghana, gehouden.
Na de broederlijke ontmoeting werd de eerste dag besteed aan bezinning: Gebed als bron van ons communiteitsleven en ons apostolaat.
*   Daarna was het uitwisselen van (bestuurlijke) ervaringen door onze provinciaals aan de beurt.
*   Vervolgens: Wat is er tot nu toe terecht gekomen van de plannen en besluiten van het generaal kapittel dat vier jaar geleden gehouden is ?
*   Een van die punten was de grotere zorg voor ons milieu en onze aarde. Daarvoor gaf br. Johan Muijtjens een stimulerende input.
*   En dan waren er kwesties als onze échte keuze voor de armen, onze spirituele vorming, de plaats van Maria in ons leven, het goede gebruik van sociale media en onze congregationele financiën. En uiteraard waren er ook nog een stel praktische punten.
*   Met een vooruitblik en een evaluatie werd dit samenzijn besloten.
  
br. Lucio Torres Martín,
provinciale overste van Chili
ONZE DIERBARE OVERLEDENEN

In deze maand november gedenken wij met grote dankbaarheid de medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden, sinds november 2021, zijn overleden: in Nederland zes Broeders en in Indonesië vier.
br. Kees Zonneveld
+ 14 nov 2021 (90)
br. Roeland Knufman
+ 17 nov 2021 (85)
br. Jos Lefeber
+ 20 nov 2021 (89)
br. Gerard Hermans
+ 12 dec 2021 (90)
br. Henk van Lieshout
+ 6 febr 2022 (88)
br. Paul Marx
+ 23 mei 2022 (90)


Sterven is verhuizen van de wereld
naar de harten van de mensen die van je houden
.
Manu Keirse

br. Ignatius Purwana Surahna
+ 7 jan 2022 (83)
br. Salvinus Rohmad Supani
+ 2 maart 2022 (86)
br. Yohanes Budi Suyanto
+ 3 maart 2022 (72)
br. Herman Yoseph Kuwat
+ 30 juni 2022 (72)


DOORWERKING LAUDATO SI’

September was de maand van de Scheppingsperiode: een tijd van extra aandacht onze zorg en verantwoordelijkheid voor 'ons gemeenschappelijk huis', zoals paus Franciscus dat noemt.
We noemen hier twee activiteiten:


br. Wim Swüste
   1. Gebedsvieringen:
Op verzoek van ons bestuur heeft br. Wim Swüste vier mooie en inspirerende gebedsvieringen gemaakt, die wij in die periode graag gebruikt hebben. Zoals u kunt verwachten was de rode draad in deze vieringen steeds de Laudato Si-encycliek. De boekjes werden ook aan derden beschikbaar gesteld en heel wat mensen buiten onze kring hebben daar gebruik van gemaakt.

2. Geloofsgesprek rond Laudato Si’:
Twee van onze leefgroepen in Maastricht komen periodiek samen om zich op thema's uit Laudato Si te bezinnen. We beginnen met een gemeenschappelijke maaltijd, komen dan samen voor gebed in de gebedsruimte boven in het huis In de Rooden Leeuw, waarna we in de huiskamer, geholpen door enkele citaten en vragen, en luisterend naar elkaar ons verder verdiepen.
ROEPINGENWEEK


Van 6 t/m 13 november 2022 is het Nationale Roepingenweek. In deze week wordt extra gebed en aandacht gevraagd voor roepingen. Diverse bisdommen en religieuze instituten organiseren kennismakings-, oriëntatiedagen of andere activiteiten, zowel online als fysiek.
Onze mogelijkheden zijn beperkt, maar we maken voor persoonlijk gebed en reflectie graag gebruik van het goede materiaal, dat de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) beschikbaar stelt.
Als u interesse heeft kunt u dit materiaal vinden op de website www.knr.nl
  called
Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl