Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 76  -  14 april 2022


   

PASEN 2022

In deze sombere tijd,
waarin onschuldige medemensen
- niet ver van huis -
worden belaagd,
verwond en gedood
door kogels, bommen en raketten
in de oorlog in Oekraïne,
vieren we dat er
een licht opgaat voor de mensen.
Een licht van bevrijding
uit de slavernij van de dood,
omdat Iemand ons voorging
naar Nieuw Leven.

ZALIG PASEN !


Kees Gordijn
LIEFDE VOOR DE SCHEPPING

Ook al zijn we maar een bescheiden groep, toch willen wij als broeders met overtuiging mee blijven werken aan de zorg voor ons gemeenschappelijke huis, zoals paus Franciscus dat noemt en ons daartoe oproept.
* Een groep geïnteresseerden verdiept zich in de betekenis van de encycliek Laudato Si voor onze huidige situatie .
* Er worden teksten gemaakt voor gebed en viering over Gods blijvende zorg voor ons én onze verantwoordelijkheid voor het behoud van de schepping en voor de slachtoffers van ons gebrek aan zorg.
  

Liefde voor de Schepping
* We plannen een speciale retraite "Liefde voor de Schepping".
* Ons bestuur besteedt zorg aan duurzaamheid, o.a. door aandacht voor energie-gebruik, gebruik van grondstoffen, ondersteuning van milieu-organisaties.
* We geven speciale aandacht aan de jaarlijkse Scheppings-viering van 1 september tot 4 oktober, het feest van de 'milieu-heilige' Franciscus van Assisi.ACADEMISCHE GRAAD

Onze Indonesische medebroeder Wensislaus Parut voltooide onlang in Rome zijn thesis over onze patrones Maria, zoals ze volgens onze Constituties opvoedster is van ons geloof. Een verhelderende publicatie die ons allen kan inspireren.
ROFICIAT Wensislaus !
  TOETREDING ALS GEASSOCIEERD LID

Op 25 maart jl. is Claudia Theinert officieel toegetreden als geassocieerd lid van de congregatie FIC. Dit gebeurde in een viering in de gebedsruimte van onze communiteit aan de Prins Bisschopsingel in Maastricht.

   De mooie viering bevatte o.a. liederen van Oosterhuis, de evangelielezing van Maria Boodschap, passages uit onze Constituties FIC, het Magnificat op de melodie van ‘Amazing Grace’.
Br. Wim Swüste hield een ontroerend mooie overweging en br. Johan Muijtjens bad de voorbeden die telkens afgesloten werden met “God, U bent liefde, bron van het leven”.
Centraal in de viering stond Claudia’s verhaal van haar persoonlijke weg, die zij uitbeeldde met papieren voetstappen waarop jaartallen,teksten en foto’s vertelden hoe ‘haar verhaal verder is gegaan en nog gaat’.
Op de voorkant van het gebedsboekje prijkt een op weg zijnde vrouw, waarin Claudia zich helemaal herkent en die verbeeld wordt in het lied ‘Señora del camino’, de Vrouwe van de weg, die ons - door alle wederwaardigheden van het leven heen - begeleidt naar de Vader en de Zoon.
Claudia sprak haar verbinding uit te midden van een kring van medebroeders, waarna de officiële overeenkomst werd getekend door Claudia als geassocieerde en br. Wim Luiten namens onze Congregatie.
  
Aan het einde van de viering kreeg Claudia de ingelijste poster “Elkaar nabij blijven” en een prachtig boeket bloemen aangeboden.
Na de viering kwam het gezelschap bij elkaar in de grote vergaderkamer voor een aperitief en een viergangen-menu, dat in alle rust werd genoten en bijdroeg aan een gezellig samenzijn.

We wensen Claudia veel geluk temidden van hen, die zij nu haar medebroeders mag noemen.OPHEFFING COMMUNITEIT DEN HAAG

   Op verzoek van het bestuur van de broeders in Nederland heeft het generaal bestuur de communiteit Den Haag-Westeinde per 1 januari 2022 officieel opgeheven. Hiermee is een einde gekomen aan 160 jaar Broeders van Maastricht in Den Haag en aan de communiteit van “Sint Jozefs Bescherming” aan het Westeinde.

In een speciaal nummer van het tijdschrift Oriëntatie FIC wordt aan dit afscheid zeer uitvoerige aandacht besteed.
Ook worden in dit nummer met liefde onze onlangs overleden medebroeders Gerard Hermans, Ignatius Purwana en Henk van Lieshout herdacht.
Daarnaast is er ook aandacht voor onze geassocieerden en treft u er nieuws uit onze provincies aan.

Vanwege deze rijkdom bieden we u hier toegang tot het complete nummer. [zie uw download map]
We feliciteren de redactieleden van Oriëntatie FIC voor - dit keer speciaal - hun uitstekende werk.

Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl