Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 74  -  8 december 2021

AFSCHEID

Gedurende de afgelopen weken hebben wij afscheid moeten nemen van vier dierbare medebroeders. Met grote dankbaarheid voor het voorbeeld van hun toegewijde leven gedenken we hen.
Vanwege corona hebben we hen liturgisch in besloten kring uitgeleide moeten doen, maar hun leven en inzet heeft onze volle aandacht gekregen.


Broeder Kees van de Wiel ging van ons heen op 23 oktober 2021.
Zijn vruchtbare leven, voor een zeer groot deel in Chili, is met veel liefde herdacht.
Lees hier de verschillende getuigenissen over zijn leven.
Broeder Kees Zonneveld, die op 14 november 2021 stierf, zette zich vol toewijding in vooral voor een degelijke vorming van middelbare scholieren en seminaristen in Malawi.
Tijdens de viering is grote aandacht gegeven aan zijn leven en inzet.
Broeder Roeland Knufman verwisselde het tijdelijke voor het eeuwige op 17 november 2021.
Met grote waardering voor zijn opvoedingswerk en zijn warme aandacht voor zieke mensen werd zijn kostbare en vruchtbare leven met veel liefde herdacht.
Op 20 november 2021 namen we afscheid van Broeder Jos Lefeber.
Met dankbaarheid voor zijn grote betrokkenheid op het welzijn van medebroeders, andere religieuzen en mensen die zijn levenspad kruisten, hebben we in een mooie viering Jos aan de Gever van alle Leven toevertrouwd.
Lees hier de getuigenissen over Jos.


VERHUIZING HUISBIBLIOTHEEK

De huisbibliotheek van De Beyart, gelegen aan de benedengang van de oude bouw, moest verhuizen om plaats te maken voor de mensen van de ICT, die weg moesten van de voorbouw.
Voor de bibliotheek werd een nieuwe plek gevonden in de ruimte achter de kapel. Daar was echter maar plaats voor ongeveer 900 boeken. En we hadden zo’n 6000 boeken in de oude bibliotheek, plus nog honderden muziek-cd’s en -DVD’s.

Grote letterboeken en streekromans werden in de nieuwe bieb geplaatst, omdat die het meest worden gelezen. Van de muziek cd’s bewaarden we alleen de kerstmuziek en ook de meeste films werden weggedaan. De boeken, die we wilden bewaren, werden in dozen opgeslagen in een ruimte in het sousterrain.

De nieuwe bibliotheek werd feestelijk geopend en kreeg de naam Gerardus bieb, genaamd naar Br. Gerard Hermans, die de bibliotheek nog steeds beheert.
Met een bos bloemen werden de vrijwilligers die al vele jaren voor de uitleen zorgen door de directeur, mevr. Anke Huppertz, bedankt: mevr. Annie Koutsogilas, mevr. Gertie Hassink, mevr. Elly Wolter en dhr. Wil Hermans.

Bekijk hier een filmpje van de feestelijke opening.
AFRONDING CENTRUM IN DE ROODEN LEEUW

Op 27 september 2021 heeft het bestuur van Stichting In de Rooden Leeuw (IDRL) besloten de Stichting te ontbinden en het centrum per 31 december 2021 op te heffen. Ondanks alle inzet van het bestuur is het niet mogelijk gebleken om met de hulp van subsidiegevers en sponsoren de exploitatie voor de toekomst rond te krijgen.
Maar belangrijker nog: het bestuur en directeur Rasa de Zanger zijn tot de conclusie gekomen, dat het vertrouwde en lange tijd werkzame concept van IDRL na 21 jaar zijn tijd heeft gehad.
Het centrum heeft in al die jaren - mede dankzij de Broeders - veel goede en mooie dingen gedaan en veel voor zijn gasten en vrijwillige medewerkers betekend, maar nu is het moment gekomen om de zaak af te ronden.

Voor wie nog eens wil terugblikken:
Het Cemtrum In De Rooden Leeuw
Viering van het Koperen feest
     OVERDRACHT STADSKLOOSTER DEN HAAG

Per 1 januari 2022 komt er einde aan het project “Stadsklooster”.
Een nieuwe huurder gaat aan het Westeinde in Den Haag een nieuw eigen initiatief ontwikkelen.
In een informatiefolder aan de buurtbewoners in het Westeinde schetst Stichting 488 het doel en de aard van haar plannen: “De nu nagenoeg leegstaande gebouwen gaan in de nabije toekomst ruimte bieden aan een levendige Haagse community, bestaande uit zorgunits, een leefgemeenschap en een ontmoetingscafé, waar buurtbewoners welkom zijn. Stichting 488 is een sociaal-maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor de kwetsbare mensen in de samenleving. In het Westeinde-complex wil de stichting zorgwoningen maken voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar, die door een onveilige situatie thuis (tijdelijk) niet meer in hun ouderlijke woning kunnen verblijven. Het gaat daarbij om jongeren die gemotiveerd zijn om hun leven (weer) op de rails te krijgen, zonder verslavingsproblematiek of zware mentale problemen.

lees meer over Stichting 488


Broeder Frans Wils blijft nog enkele jaren wonen in een aangrenzend deel aan het Stadsklooster. Hij zal onder andere de activiteiten rond de Tuin van Geloven blijven coördineren.


Broeder Wim Brands zal voor 1 januari 2022 naar Maastricht of elders verhuizen.

Afscheid van het Stadsklooster

Het afscheid van het Stadsklooster zal voor Frans en Wim ingrijpend zijn. Meer dan 25 jaar hebben zij met hun leefgroep en de geassocieerden gebouwd en uitvoering gegeven aan een uniek project, dat voor veel mensen uit Den Haag en van elders een gastvrije herberg is geweest van ontmoeting, bezinning, leren, werken en samen wonen. Zij zijn de laatste twee in een lange rij van broeders die vanaf het jaar 1861 in of vanuit het klooster Westeinde 101 hun apostolaat hebben vormgegeven.

Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl