Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 73  -  20 september 2021

VOORBEREIDING RENOVATIE DE BEYART

De renovatie van de Voorbouw van De Beyart kan in oktober nog niet van start gaan in verband met vertraging in de Gemeentelijke vergunningen.
Op 4 september jl. bracht De Limburger onder de titel : Renovatie en nieuwbouw woonzorgcentrum De Beyart in hartje Maastricht kosten 70 miljoen een interview uit met mevrouw Anke Huppertz, directeur-beheerder van woonzorgcentrum De Beyart, en de heer Corné Zijlmans, projectontwikkelaar namens de Rosewood Group.VERHUIZINGEN

Ondanks de vertragingen in de verbouw gaan de noodzakelijke verhuizingen van zaken in de Voorbouw gewoon door. Dat betreft met name onze Geestelijke Bibliotheek, kantoren van het Team FIC en ons Archief.

De geestelijke bibliotheek

Deze kostbare verzameling is op 18 augustus jl. verhuisd naar de Abdij Maria Toevlucht van de Trappisten in Zundert. Het ging om meer dan 2.000 boeken in 46 verhuisdozen. De Trappisten zijn er blij mee en toonden dit met een kratje abdijbier.
Dubbele exemplaren zullen een bestemming krijgen bij andere religieuze congregaties of instellingen.

De kantoren van het team FIC

Ook deze, gelegen op de begane grond in de Voorbouw, moesten ontruimd worden. Het team FIC is nu gehuisvest in het paviljoen St. Lidwina, op de begane grond. Op 30 augustus is deze ruimte officieel geopend voor de broeders met een kopje koffie/thee met een versnapering. We hopen dat Wilma, Carin en Bernadette en ook de bezoekende broeders zich daar spoedig thuis zullen voelen.

Ons archief

Decennia-lang vond dit een goede en veilige plaats in de kelders van de Voorbouw - en ook dat dient een andere en goede plaats te krijgen.
Op 10 augustus jl. zijn 180 archiefdozen verhuisd naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha, als aanvulling op ons daar reeds aanwezige FIC-archief.

Het speciale foto-archief en nog wat ander archiefmateriaal zijn inmiddels verhuisd naar een van de kelders in het FIC-bestuursgebouw aan de Prins Bisschopsingel in Maastricht. Daar heeft ook het Generaal Bestuur zijn archief.

   De afgelopen jaren hebben onze archivaris br. Frans Turkenburg en zijn assistent de heer Jo Boetsen veel tijd en energie gestoken om een goede selectie te maken in al het archiefmateriaal en om de verhuizing naar Sint Agatha en de Prins Bisschopsingel zo goed mogelijk voor te bereiden.
Onze grote dank gaat uit naar beiden voor al dat uitzoek- en afrondingswerk. Jo Boetsen zal zijn werkzaamheden voortzetten op de PBS gedurende vier morgens per week.
  

ST.-SERVAASPROCESSIE IN DE BEYARTOp zondag 29 augustus 2021 werd er om 15.00 uur een openbare processie gehouden ter ere van Sint Servaas in een deel van de tuin en de kloostergang van De Beyart.
Voorop liepen de leden van het Graf van Sint Servaas met het houten borstbeeld van deze heilige.
Deken John Dauzenberg sloot aan met het Allerheiligst Sacrament onder het baldakijn, ook gedragen door leden van het Graf van Sint Servaas, gevolgd door de processiegangers: enkele broeders, zusters, medewerkers en leken.

Om 15.30 uur was er in de kapel van De Beyart de Eucharistieviering, voorgegaan door de genoemde Deken van Maastricht met assistentie van pastor Jo Wolters, de vaste voorganger van De Beyart, en de broeders Kees Gordijn en Henk van Lieshout.

Corrie Dam en haar echtgenoot Ynze begeleidden de viering met prachtige orgel- en vioolmuziek.
Aan het einde van de viering werden gelovigen gezegend met de monstrans met het Allerheiligst Sacrament. De hele middag stond in het teken van Sint Servaas, de patroon van Maastricht.

Na de viering was er koffie met cake en gelegenheid om elkaar te ontmoeten, uiteraard met inachtneming van de coronaregels.
Dank werd uitgesproken aan de directie en de medewerkers van het WZC De Beyart, die dit alles mogelijk hadden gemaakt. Ondanks het niet zo fraaie weer tijdens de processie, was het voor de deelnemende gelovigen een geslaagde devote middag.


SCHOON EN GROEN

Ook in onze Indonesische provincie is er veel aandacht en zorg voor (het behoud van) ons milieu. Op een grote middelbare school in Muntilan, centraal Java, doet men er alles aan om de leerlingen bewust te maken van het belang van onze natuurlijke omgeving en hen ook praktisch zoveel mogelijk in te schakelen, zodat ze ook thuis en elders zich in die geest zullen inzetten.
De directeur van de school, broeder Agustinus Giwal, is diep overtuigd, waarschuwt voor "ecocide" en geeft al jaren het goede voorbeeld: geen woorden maar daden, met de spreuk "Schoon en Groen!".
Zeer aanbevolen !
Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl