Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 72  -  28 juli 2021

ONZE JUBILARISSEN

Met grote waardering en dankbaarheid gedenken wij de Broeders, die dit jaar een jubileum vieren.
Zij en wij als hun medebroeders gedenken hun religieuze professie, die zij 70, 65, 60 of 50 jaar geleden aflegden - en tevens al de jaren, dat ze met liefde en toewijding
lid waren van onze Congregationele gemeenschap.
Gerard Hermans - 70 Paul Marx -70 Crispinianus Mooren - 70
     
Kees Zonneveld - 70 Gait Welling - 65 Wim Swüste - 60
     
Gé van Vugt - 60 Frans Wils - 60 Jos Bom - 50
     
Meer informatie, adressen en foto's op onze website !


  

IN MEMORIAM

Op zaterdag 5 juni 2021 overleed in De Beyart in Maastricht broeder Antoon Verkoijen.
Deze beminnelijke mens heeft veel mensen bemoedigd door persoonlijk contact en geïnspireerd door begeleiding bij het schrijven van iconen.
Hij heeft binnen onze congregatie veel verantwoordelijke functies bekleed, leefde vanuit een grote spirituele diepte en was tegelijk gericht op het welzijn van mensen die in nood verkeerden.
We verliezen in hem een zeer gewaardeerde medebroeder, zijn dankbaar voor zijn leven en voorbeeld en vertrouwen hem van harte toe aan Degene, die altijd zijn wezenlijke Bron en Doel is geweest.
Meer informatie over persoon en uitvaart.De Revitalisatie van De Beyart

Op onze website kunt u een uitgebreid verhaal lezen over de huidige plannen tot revitalisatie van De Beyart: de gebouwen én de hele omgeving daarvan.
Hier alleen een voorproefje.

Men spreekt over het creëren van een zorg-landschap, dat veel meer omvat dan de stenen gebouwen. Daar horen ook de verschillende TUINEN bij - tussen de gebouwen en er omheen - en één heel bijzondere tuin: de Wintertuin.Ten gevolge van de nieuwbouw ontstaan er drie binnenplaatsen met verschillend karakter. De langwerpige, historische binnenhof krijgt een overkapping en wordt opgedeeld in een binnenplein met veel ruimte voor terras en evenementen, en een binnenbos met zitplekken.
De noordelijke binnenplaats (op de tekening linksonder) krijgt een centraal waterelement, met rondom een diffuse groene ruimte.
De besloten tuin (rechtsonder)wordt een groene wandeltuin voor o.a. dementerende bewoners.

De wintertuin ...

  Impressie van de wintertuin met glazen dak. Deze wordt gerealiseerd waar nu de binnentuin van de oudbouw is (in het "trapezium").
Deze wintertuin wordt direct toegankelijk vanuit de nieuwe centrale hoofdentrée aan Hoogfrankrijk. In de winter werkt deze binnentuin als een geklimatiseerde ruimte, wat de bewoners beschermt tegen de elementen. Het glazen dak biedt ook extra isolatie voor het gebouw, waardoor ook een stap wordt gedaan richting hoge duurzaamheid (o.a. energiebesparing) waarnaar, overigens, het hele project streeft.
Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl