Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 70  -  26 maart 2021


  

Buitengoed De Schark 100 jaar

Op 25 maart werd een lindenboom geplant op ons Buitengoed DE SCHARK : een CENTENNIUMBOOM !

Lees hier het verhaal van de honderdjarige Schark, die voor broeders en vele anderen zoveel betekend heeft - en nog steeds betekent !

Jos van Dinther 50 jaar in Ghana

Onze Nederlandse medebroeder Jos van Dinther leeft en werkt al meer dan 50 jaren in Ghana.
Na grote inzet in het technische onderwijs in het Noorden van Ghana, wijdt Jos zich nu al vele jaren, samen met vele anderen, aan het welzijn van straatkinderen in de hoofdstad Accra en omgeving.

Lees het verhaal, dat Jos aan zijn familie en vrienden schreef.
  

"Westeinde 101" 160 jaar

  Ons klooster aan het Westeinde in Den Haag is het oudste nog door onze broeders bewoonde klooster in Nederland.
Sedert 1861 leefden, werkten en baden hier 700 broeders.
Met grote dankbaarheid gedenken wij al die toegewijde mensen.
Zij die dr ook overleden zijn worden met speciale aandacht herdacht.

Voor dit alles en mr zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl