Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 69  -  5 februari 2021


ONZE OUDSTE EN ONZE JONGSTE ...

Onze Congregatie bevat heel wat 'kleuren' : Chileens, Spaans, Oost-Timorees, Indonesisch, Ghanees, Malawiaans .. en natuurlijk Nederlands.
Hoe staat het met onze Nederlandse broeders, de broeders waarmee het in 1840 allemaal begon? Dat kunt u hier lezen.


DUURZAAM MET EEN BLIJ GEZICHT

Zorg voor onze mooie en goede schepping, duurzaam gebruik van alles wat ons ter beschikking staat, vermijden van alle nodeloze afval - dat is van groot belang.
We horen en lezen dat overal.
Het is ook voor ons, Broeders van Maastricht, een "speerpunt", zoals dat heet.
Als we met overtuiging én trouw meewerken kunnen wij wonderen verrichten !
Laat je bemoedigen door goede voorbeelden - en blijf meedoen !
  

EEN GASTVRIJE HERBERG IN DEN HAAG

Het Stadsklooster en de Tuin-van-geloven zijn plekken van grote gastvrijheid.

Enkele broeders samen met veel vrijwilligers verwelkomen "alle mensen van goede wil".
Mensen van kwade wil, zegt gastheer broeder Frans Wils, is hij daar nog niet tegengekomen...

Lees het interview met broeder Frans.
Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie,
br. Johan Muijtjens

reacties s.v.p naar info@broedersvanmaastricht.nl