Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 68  -  23 december 2020


 

Kerstmis 2020

Kerst en Verbinding


Kerst, feest van het licht!
Wat verborgen was
komt tot leven,
licht maakt alles zichtbaar,
't brengt de verbinding tot stand.
Lichtdragers zijn mensen
die respect tonen,
aandacht schenken,
zorg dragen,
bescheiden hun werk doen,
luisteren met hun hart,
liefde zaaien,
draden weven van geduld.
   Het licht kan stralen
waar mensen zich verbinden,
licht wil zich verspreiden,
is de sleutel
voor een gesloten deur,
een afgesloten hart.

Licht is het antwoord
op ons brandend verlangen
naar eenheid en vrijdheid,
ruimte om te vieren.
Het licht van Kerst
laat eenheid groeien,
brengt die verbinding tot stand.

We kunnen ook op afstand
samen vieren.Kees Gordijn
Nieuw Congregationeel Logovoorzijde
   Op 21 november jl., bij de viering van de 180e verjaardag van onze Congregatie, is een vernieuwd Congregationeel Logo gepresenteerd.
Het wat abstracte logo, met de gestileerde letters FIC, is, na uitvoerig internationaal beraad, vervangen door een versie, die meer verstaanbaar wordt geacht voor een religieuze gemeenschap.
Broeder Frans School licht de achtergrond van deze wijziging toe.
   

achterzijde
Nieuwe website-redactie

Door het overlijden van dhr. Jos van Eijden en de 'pensionering' van ons oudste redactielid, br. Frans Turkenburg, was een nieuwe samenstelling van de redactie noodzakelijk.
Ons bestuur heeft de broeders Gerard Hermans, Noud Fronken en Frans School bereid gevonden om, samen met webmaaster br. Johan Muijtjens, de zorg voor het levend en levendig houden van onze website op zich te nemen.
Mevr. Margreet de Rijke helpt ons door haar verslagen.

We zijn deze drie broeders en Margreet dankbaar voor hun bereidheid deze taak op zich te willen nemen.

br. Johan Muijtjens


Gerard HermansNoud FonkenFrans SchoolMargreet de Rijke


Vanuit onze redactie willen we graag de volgende Kerst-gedachte met u delen:


Bij U is de bron van het leven.
Omdat U licht geeft zien wij licht.
Laat uw liefde uitgaan naar degenen die U erkennen,
uw rechtvaardigheid naar allen die oprecht zijn van hart.
Uw mildheid en trouw naar alle mensen van goede wil.
Wees Licht en Leven voor álle mensen in deze donkere dagen.

(naar psalm 36:10-11)Voor dit alles en méér zie onze website: www.broedersvanmaastricht.nl