Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 67  -  30 oktober 2020


IN MEMORIAM

   Op vrijdag 23 oktober is in Den Haag overleden

Dhr. Jos van Eijden.

Jos was sedert 1990 geassocieerd lid van onze Congregatie.

We zijn dankbaar voor de persoon van Jos, die op velerlei wijzen zijn diensten aan onze gemeenschap bewezen heeft.
Moge Jos nu voortleven in de Liefde van onze God en een zegen blijven voor allen die hem nu zeer missen.
  In Memoriam   Viering in Bethel-kapel

ONZE HEILIGEN

Ieder jaar, speciaal op 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen, gedenken we als Christenen al die mensen van goede wil, die ons, speciaal in het voorbije jaar, naar het Leven-voorgoed zijn voorgegaan: familieleden, vriendinnen en vrienden, medezusters, medebroeders, mensen waarmee we nauw hebben samengeleefd of samengewerkt, mensen die veel voor ons betekend hebben, mensen die ons hart geraakt hebben door hun lijden en ziekte, ja allen die nu hun aardse leven voltooid hebben.
Wij geloven en vertrouwen dat ze nu voorgoed in vrede en geluk - in Gods Liefde - voortleven.

In onze eigen kring, de Nederlandse afdeling van onze Congregatie, waren dat sedert 1 november vorig jaar vijf medebroeders en twee geassocieerde leden.

We willen hen hier graag nog eens met waardering en liefde noemen:Roland Heeren
+ 8 april 2020
In Memoriam
Han van Wieringen
+ 10 augustus 2020
In Memoriam
Joop Maas
+ 11 augustus 2020
In Memoriam
Grégoire de Wit
+ 12 augustus 2020
In Memoriam
Jos Straates
+ 16 augustus 2020
In Memoriam
Ans van der Geest
+ 21 september 2020
In Memoriam
Jos van Eijden
+ 23 oktober 2020
In Memoriam


Zie ook onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Jos van Eijden was vele jaren de voorzitter van de redactiecommissie.
Wij missen hem node.

Frans Turkenburg en Johan Muijtjens