Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 66  -  30 september 2020


IN MEMORIAM


Op 21 september 2020 is ons geassocieerd lid

Ans van der Geest

op 91-jarige leeftijd overleden in het woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.
In dankbaarheid voor alles wat op haar pad kwam ging zij van ons heen.
We hebben haar te rusten gelegd op het kerkhof van de broeders.
  


Rond de feestdag van Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2020,
zijn binnen een week tijd vier medebroeders overleden.
Wij hebben afscheid moeten nemen van de broeders

Han van Wieringen
02.12.1940 – 10.08.2020
Joop Maas
02.09.1924 – 11.08.2020
Grégoire de Wit
29.04.1922 – 12.08.2020
Jos Straates
24.07.1935 – 16.08.2020


Wij verliezen in hen dienstbare betrokken medebroeders
en zijn dankbaar dat wij hen zo lang in ons midden mochten hebben.

Lees het IN MEMORIAM van onze dierbare overleden.


OMGEKEERD SCHEPPINGSVERHAAL

Enige tijd geleden nam broeder Johan Muijtjens op verzoek van het generaal bestuur deel aan een vergadering van religieuzen in Rome. Doel van de bijeenkomst was elkaar te bemoedigen in de zorg voor de aarde en haar bewoners. Want er gaat nog veel niet goed.

Wat hebben we gedaan met onze schepping?
Een omgekeerd scheppingsverhaal kan ons dat bewust maken.
En God zag, dat het niet goed was...

Lees: ZORG VOOR DE AARDE
  

   

DIAMANTEN JUBILEUM

Broeder Lo Koeleman was op 15 augustus jl. 60 jaar broeder FIC.
Wim Swüste vroeg hem wat de binding aan de congregatie voor hem in de voorbije jaren betekend heeft.

Gedragen worden door broederlijke nabijheid, dat heeft het leven voor Lo verrijkt.

Lees het interviewVERKOOP DE BEYART

Het voornemen het Beyart-complex te verkopen is al lang geleden door het toenmalige provinciaal bestuur gemaakt. Immers, de kerntaak van het bestuur is de zorg voor de broeders en niet het beheer van vastgoed, met alles wat daarbij komt kijken.

Dit voornemen is onlangs werkelijkheid geworden: op 30 juli 2020 is De Beyart overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Lees verder
   
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie en webbeheerder,

Jos van Eijden