Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 65 - 8 augustus 2020

JUBILARISSEN NEDERLAND

Op 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, vieren we in het Religieus Huis Nederland FIC jaarlijks de professiefeesten van de jubilarissen.
De jubilarissen kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 75, 70, 65 en 60 jaar. Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie soms ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.

Dit jaar, 2020, vieren wij het jubileum van de broeders

Aufridus Soudant - 75 jaar
Nico Brunott - 70 jaar
Henk van Lieshout - 65 jaar
Frans Turkenburg - 65 jaar
Lo Koeleman - 60 jaar
Henk Munnich - 60 jaar



We zijn hen dankbaar voor de wijze waarop zij de missie van FIC hebben waar gemaakt en feliciteren hen van harte met hun professiejubileum.

Adressen:
Br. Lo Koeleman: Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht
Br. Henk Munnich: Bollenhof 27, 1911 DW Uitgeest
Overige jubilarissen: Brusselsestraat 38, 6211 PG Maastricht

Aufridus Soudant : 75
Nico Brunott : 70
Henk van Lieshout : 65
Frans Turkenburg : 65
Lo Koeleman : 60
Henk Munnich : 60

JUBILARISSEN GENERAAL BESTUUR

Ook in het generaal bestuur zijn er dit jaar jubilarissen.
Twee broeders herdenken dat zij zich 25 jaar geleden verbonden hebben met de congregatie. Wij vieren dan ook het zilveren jubileum van de broeders

Augustine Kubdaar
en
Remy Nyukorong

Broeder Augustine is in 2018 gekozen tot generale overste.
Broeder Remy is sinds 2012 generaal econoom.
Beide broeders hebben hun thuisland Ghana verlaten om zich vanuit Nederland dienstbaar te maken voor het bestuur van de congregatie.

Wij danken beide broeders voor hun inzet voor deze congregationele taken en feliciteren hen van harte met hun jubileum.

De professiedatum in de Ghanese provincie is 15 september, maar het spreekt voor zich dat we alle jubilarissen tezamen gedenken.

Adres: Burgemeester Cortenstraat 26, 6226 GV Maastricht

Augustine Kubdaar : 25
Remy Nyukorong : 25


FOTO-PRESENTATIES over elk van de feestelingenen onze website: www.broedersvanmaastricht.nl




DE BUSSUMSE BROEDERS VAN MAASTRICHT II

Nico Guns en Jos van Eijden hebben een beknopt overzicht gemaakt van historie van de broeders in Bussum, als aanloop van een meer uitvoerige publicatie over deze ruim 50-jarige geschiedenis.

Zie het vervolg van De Bussumse broeders van Maastricht
  






Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie en webbeheerder,

Jos van Eijden