Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 63 - 29 mei 2020

PINKSTEREN

In zijn overweging bij gelegenheid van het feest van Pinksteren spreekt broeder Kees Gordijn de wens uit dat de afstand die we in deze tijd moeten houden ons toch dichter bij elkaar houdt.
Dat het Pinksterfeest ons mag begeesteren en bezielen.

Zie de overweging
   


  

IN MEMORIAM

Op woensdag vr Pasen is broeder Roland Heeren overleden in de leeftijd van 85 jaar. Vanwege de Corona-perikelen moest de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.
Voor belangstellenden is er een video-opname van de afscheidsviering beschikbaar. Neem daarvoor contact op met webmaster@broedersvanmaastricht.nl

Zie ook het In Memoriam dat tijdens de gebedsdienst is uitgesproken en enkele fotos van de uitvaart.


KWEEKSCHOOL MAASTRICHT II

Het gebouw van de kweekschool aan de Tongerseweg in Maastricht heeft een andere bestemming gekregen: huisvesting voor studenten van de universiteit van Maastricht.
Het gebouw heeft een grondige verbouwing ondergaan.
De broeders Wim Luiten en Frans School zijn door de nieuwe eigenaar uitgenodigd het gerenoveerde complex te komen bezichtigen.

Lees het verslag van de bezichtiging
   

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

De redactiecommissie en webbeheerder wensen u een inspirerende viering toe van het Pinksterfeest en alle goeds in de dagen die komen gaan.

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg