Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 61 - 12 februari 2020

VINCENTIAANSE FAMILIE

De heilige Vincent de Paul, meestal Sint Vincentius genoemd, is de tweede patroon van onze Congregatie. Onze stichters waren zeer geÔnspireerd door het leven en werk van deze heilige.

Alle congregaties voor wie Vincent de Paul een bron van inspiratie is, zijn verenigd in de Vincentiaanse familie. De Nederlandse tak van de familie organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst voor alle belangstellenden.
Vanuit onze gemeenschap is broeder Jos Bom de contactpersoon.
  
Lees verder over onze patroon VINCENT DE PAUL.

NIEUWS IN HET KORT

HET GOEDE ZAL OVERWINNEN

Midden jaren í80 van de vorige eeuw maakt broeder Orestes Smids z.g. dit schilderij. Het heeft lange tijd het restaurant in De Beyart gesierd. Voor niet alle bewoners is duidelijk wat het precies moet verbeelden.
Broeder Johan Muijtjens schreef desgevraagd een toelichting.
  

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactie

Jos van Eijden