Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 60 - 20 december 2019

KERSTMIS 2019

Kerstboodschap generale overste

Broeder Augustine Kubdaar roept ons in zijn kerstboodschap op ons te bezinnen op de essentie van het kerstfeest. Het gaat niet om uiterlijke dingen als kerstbomen, kerstversieringen, eten en drinken e.d., maar om het geloofsmysterie dat tot uitdrukking komt in de hymne van de engelen: “Eer aan God in den Hoge en Vrede voor Mensen van Goede Wil”.

Lees de kerstboodschap van Broeder Augustine die hij ons bij wijze van kerstgeschenk doet toekomen.
   


  

Kerstgedachte

Zoals elk jaar doet broeder Kees Gordijn ons ook nu weer een inspirerende kerstgedachte toekomen.

Zie en lees verder
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Redactie en webbeheerder wensen u een Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg