Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 59 - 28 november 2019

ADVENT

Zoals elk jaar nodigt broeder Kees Gordijn ons uit in de komende Adventstijd stil te staan bij de messiaanse verwachting.

Lees de Adventsoverweging
   


  

STICHTINGSDAG

21 November is de verjaardag van de Congregatie.
Dit jaar herdachten we dat mgr. Rutten en broeder Bernardus Hoecken 179 jaar geleden de Congregatie hebben gesticht.
Met een Eucharistieviering en in de ontspannen samenkomst daarna hebben we dit gevierd.

Lees de overweging van broeder Wim Swüste en tevens enkele foto's bij gelegenheid van 179 jaar FIC.


ZILVEREN JUBILEUM STADSKLOOSTER

Eveneens op 21 november gedenkt het Stadsklooster in Den Haag het feit dat het 25 jaar bestaat: een plek van gastvrijheid, openheid en bezinning in het centrum van de stad. Het staat in de lange geschiedenis van de broeders FIC in Den Haag.

Lees verder over het jubilerende Stadsklooster
  
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Jos van Eijden