Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 58 - 30 oktober 2019

<
  

IN MEMORIAM Ger Verwer

Wij hebben op 19 oktober 2019 afscheid moeten nemen van Gerardus, Cornelis Nicolaas Lucretia Maria Verwer, ons aller Ger. Ger is 72 jaar geworden en was 13 jaar als geassocieerd lid verbonden met de congregatie FIC. Hij was nauw betrokken op de communiteit van het Haagse Stadsklooster, voelde zich daar thuis in de kring van broeders en geassocieerden. Op 25 oktober hebben we Ger te rusten gelegd in het broedersgraf St. Petrus Banden in Den Haag.

We zien in dankbaarheid terug op alles wat hij voor ons en vele anderen betekend heeft en houden zijn gedachtenis in ere.


IN MEMORIAM br. Lex Weiler

Op 26 september 2019, daags voor zijn 89e verjaardag, is na een leven van dienstbaarheid broeder Lex Weiler in alle rust overleden in het Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.

We verliezen in hem een betrokken medebroeder en zijn dankbaar dat wij hem in ons midden mochten hebben.

Lees het In Memoriam bij gelegenheid van zijn uitvaart.
   

BEZINNING AAN HUIS: LAUDATO SI

  De werkgroep ‘Bezinning aan Huis’, bestaande uit de broeders Kees Gordijn, Frans School, Wim Swüste en Frans Wils, organiseert tweemaal per jaar een bezinningsbijeenkomst, waar ieder, die daar belangstelling voor heeft, welkom is.

In september stond die bijeenkomst in het teken van de encycliek Laudato Si, waarin paus Franciscus aandacht vraagt voor de zorg voor ons milieu.

Lees verder over deze bezinningsbijeenkomst.
  

NIEUWS IN HET KORT

Bijeenkomst Besturen FIC

Van 2 t/m 16 oktober vond in Maastricht een bijeenkomst plaats van het generaal bestuur met de voltallige besturen van alle provincies. Vanuit Nederland namen hier aan deel de broeders Wim Luiten, Frans School en Gerard Langelaan.

Centraal in deze bijeenkomst stond een workshop leiderschap. Aan de hand van een aantal onderwerpen, zoals teambuilding , eco-leiderschap, effectief communiceren, werden de deelnemers toegerust voor hun bestuurlijke taak.
  
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Jos van Eijden