Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 57 - 8 augustus 2019


JUBILARISSEN

Op 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, vieren we in het Religieus Huis Nederland FIC jaarlijks de professiefeesten van de jubilarissen.
Dit jaar vieren wij het jubileum van twee broeders:

    en   
Kees van de Wiel  Johan Muijtjens
Beide broeders zijn 60 jaar verbonden met de congregatie.
Zij hebben zich in die jaren met volle inzet niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar ook buiten onze landsgrenzen.
Broeder Kees heeft ruim 50 jaar gewoond en gewerkt in Chili, waar hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor dit mooie land en zijn bewoners.
Broeder Johan heeft in de voorbije jaren diverse functies vervuld op bestuurlijk en spiritueel gebied, waarbij verlangen naar verbondenheid de rode draad vormde in zijn leven en werken.

We zijn Kees en Johan dankbaar voor de wijze waarop zij de missie van FIC hebben waargemaakt en feliciteren hen van harte met hun professiejubileum.

Lees ook het interview van br. Wim Swüste met Kees van de Wiel en met Johan Muijtjens.

Adressen:
Br. Kees van de Wiel: Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht
Br. Johan Muijtjens: Brusselsestraat 38, 6211 PG Maastricht


NIEUWS IN HET KORT

Promotie Petrus SuparyantoOp 18 juni 2019 behaalde broeder Petrus Suparyanto de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zijn proefschrift, getiteld “Bhima’s Mystical Quest – As a Model of Javanese Spiritual Growth”, betreft de rol van Wayang in de Javaanse geestelijke groei.

Beschrijving en foto's van zijn promotie.
[Plus een link voor verder-lezen.]


Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Jos van Eijden