Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 56 - 2 juni 2019

PINKSTEREN 2019Kom, heilige Geest.
Geest als adem van God.
Doe ons bewegen naar U toe.


Zie de volledige gebedstekst
van broeder Kees Gordijn


GESPREK MET NIEUW BESTUURSLID

Broeder Gerard Langelaan is vanaf medio november 2018 lid van het bestuur van het Religieus Huis Nederland. Ook al is het een omvangrijke taak, hij voelt er zich goed op zijn plaats. ‘Mijn werk is ouder wordende medebroeders tot hun recht te laten komen: hen een luisterend oor te bieden en hen te laten weten dat ze van grote waarde waren en zijn voor onze gemeenschap’.

Lees het interview van broeder Wim Swüste met Gerard.


NIEUWS IN HET KORT

Kennismakingsbezoek

  Generaal overste broeder Augustine Kubdaar en zijn medebroeder Valentinus Daru Setiaji zijn nieuw in het generaal bestuur en sinds korte tijd nieuwe bewoners in Nederland.
Zij hebben onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan de broeders en geassocieerden van het Religieus Huis Nederland.

Een impressie van hun bezoekronde
  

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Jos van Eijden