Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 55 - 18 april 2019


PASEN 2019

Pasen is opstaan voor gerechtigheid, nieuw leven toelaten.
Met de leerlingen van Jezus worden we er aan herinnerd, dat het leven niet zo maar ophoudt.
Er gaat iets nieuws beginnen.

Zie de overweging van broeder Kees Gordijn
   


ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

Maria is de patrones van onze congregatie. De officiŽle naam van de congregatie is: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria.

Tijdens het generaal kapittel 2018 is uitdrukkelijk stil gestaan bij de betekenis van (het dogma van) de Onbevlekte Ontvangenis als bevestiging en verrijking van de congregationele spiritualiteit Ė in het bijzonder als een bron van vreugde, vertrouwen en bemoediging.

Lees het voorstel van het kapittel over de Onbevlekte Ontvangenis

GAUDETE ET EXSULTATE:
WEES BLIJ EN JUICH

Met deze woorden begon de brief die paus Franciscus in maart 2018 schreef over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Passages uit deze brief waren het onderwerp van bezinningsbijeenkomsten die op De Beyart in Maastricht en in het Stadsklooster in Den Haag plaatsvonden voor broeders en belangstellenden.

Neem even de tijd voor enkele bezinnende teksten uit de brief van de paus.

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl


De redactie en beheerder van de website wensen je een

Zalig Pasen

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg