Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 54 - 14 maart 2019


   

VEERTIGDAGENTIJD

Loslaten, om het bevrijdende tegemoet te gaan. Durven loslaten, ook als het nieuwe er nog niet is. Dat is wat gevraagd werd van het Joodse volk, op zijn tocht vanuit Egypte naar het beloofde land. Dat is wat ook ons kan aanzetten in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen.

De overweging van broeder Kees Gordijn kan ons daartoe inspireren.

ROTTERDAM:
REGINA PACIS II

Regina Pacis was de naam van ons klooster in Rotterdam. Bij het bombardement van de havens in maart 1943 werd het klooster verwoest. Plannen voor de bouw van een nieuw klooster krijgen gestalte in de jaren ’50. In december 1958 wordt de eerste paal geslagen. Regina Pacis II wordt daarmee realiteit.

Lees de geschiedenis van Regina Pacis II
  

NIEUWS IN HET KORT

Broeders en fraters

In het tijdschrift ‘Inko” van de Fraters van Utrecht stond onlangs een handzaam overzicht van de aantallen broeders en fraters in Nederland per november 2018.
Interessant om een beeld te hebben van de huidige situatie.

Zie het overzicht van de aantallen religieuzen van de verschillende congregaties.

(afbeelding slechts symbolisch)

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden