Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 53 - 22 december 2018


KERSTMIS 2018

En het geschiedde in die dagen, dat in de geboorte van het Kind van Bethlehem het visioen werd aangezegd van een nieuwe wereld, een stad van vrede.
Die wens van vrede voor alle mensen wordt uitgesproken door zowel onze nieuwe algemene overste, broeder Augustine Kubdaar, als door de scheidende algemene overste, broeder Martinus Handoko.   
  De kerstwens van br. Augustine
  De kerstboodschap van br. Martinus
  Speciaal voor de Broeders en Geassocieerden in Nederland biedt br. Kees Gordijn bij iedere liturgische gelegenheid een overweging aan.
Zo ook nu zijn Kerst-overweging

INSTALLATIE NIEUWE BESTUUR

   Het nieuwe bestuur van het Religieus Huis Nederland is op zaterdag 8 december, feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, door broeder Theo Suwaryanto, namens het generaal bestuur officieel geïnstalleerd.

Lees de toespraak van br. Theo bij de installatie.KERSTSTALLEN IN HET STADSKLOOSTER

Ook dit jaar is de kerststallententoonstelling in het stadsklooster in Den Haag weer geopend en wel op
27 en 28 december 2018 en op 2, 3 en 4 januari 2019,
telkens van 13.00 – 16.00 uur.
Adres: Westeinde 101
2512 GW Den Haag.
Tel 070-3895055
  

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

De redactie en webbeheerder wensen u een Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar.

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg