Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 52 - 19 november 2018


NIEUW BESTUUR NEDERLAND

Het Religieus Huis Nederland FIC, de gemeenschap van de broeders in Nederland, heeft voor de komende drie jaar een nieuw bestuur gekozen.

Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
Br. Wim Luiten vervult de functie van overste;
mede-bestuursleden zijn Br. Frans School en Br. Gerard Langelaan.

  
Brs. Gerard Langelaan, Wim Luiten
en Frans School

HET VERHAAL GAAT VERDER

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Het verhaal van onze stichters mgr. Louis Rutten en br. Bernardus Hoecken gaat verder!

Nieuwe hoofdstukken gaan geschreven worden, door een steeds kleinere groep broeders in Nederland, én door onze broeders in onze provincies Indonesië, Chili, Ghana en Malawi.
Zij hebben zich het verhaal eigen gemaakt en geven het op hun manier door.

Bekijk het laatste paneel
  

Zie, Ik ga iets nieuws beginnen,
nu ontkiemt het ..
- heb je het nog niet gemerkt ?

Jesaja 43:19

NIEUWS IN HET KORT

    

BOEK-PRESENTATIE

Op 26 oktober jl. is in Berne-Heeswijk door uitgeverij Berne Media officieel het boek gepresenteerd “Een vriendschapsliefde als opgang naar God”.
De uitgave bevat een briefwisseling, die de auteurs Avellinus Janssens en Zoë Cranssen in de periode 2008 – 2011 met elkaar gevoerd hebben.

Lees en bekijk de reflectie op dit boek door br. Johan Muijtjens + foto's van de boekpresentatie
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie

Jos van Eijden