Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 51 - 30 oktober 2018


ALLERZIELEN

In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden zijn overleden.

Sinds november 2017 hebben wij afscheid moeten nemen van de broeders

   Albert Ketelaars
Avellinus Janssens  
Koos Baijer
Kees Buitenhof
Mat Paulssen
Ton Simons
Nico Coolen
+ 03.11.2017
+ 30.11.2017
+ 11.01.2018
+ 21.02.2018
+ 23.03.2018
+ 17.04.2018
+ 24.08.2018

Zij hebben ieder, op eigen wijze, onze gemeenschap mee opgebouwd.
Door de dood heen blijven zij met ons verbonden.
Wij houden hun gedachtenis in ere.

Zie het In Memoriam van deze overleden broeders
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie

Jos van Eijden