Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 50 - 15 september 2018


NIEUW GENERAAL BESTUUR

Op woensdag 22 augustus 2018 hebben de leden van het generaal kapittel een nieuw bestuur gekozen.
Het nieuwe generaal bestuur bestaat uit de volgende leden:
Br. Augustine Kubdaar, generale overste
Br. Theodorus Suwaryanto, vicaris
Br. Raphael Besigrinee
Br. Valentinus Daru Setiaji
   

Br. Augustine Kubdaar

Br. Theodorus SuwaryantoBr. Raphael BesigrineeBr. Valentinus Daru Setiaji

  

GENERAAL KAPITTEL

Van 5 t/m 25 augustus 2018 heeft in Denekamp het generaal kapittel plaats gevonden. Onder het motto ´Wij wijdens ons toe om getuigen van Gods liefde te zijn´ hebben de broeders uit de verschillende provincies met elkaar besproken wat voor de congregatie van belang is voor de komende jaren.

In de BOOESCHAP AAN ALLE BROEDERS is dat kernachtig verwoord.

Vanuit Nederland hebbende de broeders Ton van Baaren, Wim Luiten, Johan Muijtjens en Frans School aan het kapittel deelgenomen. Zij hebben namens alle broeders in Nederland aan hun medebroeders van de andere provincies een boodschap doorgegeven als onderdeel van ´het verhaal dat verder gaat´.
Deze bewogen BOODSCHAP VAN DE NEDERLANDSE BROEDERS kunt u hier lezen.


HET VERHAAL GAAT VERDER: GEASSOCIEERDE LEDEN

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Sinds 1990 bestaat de mogelijkheid als geassocieerd lid verbonden te zijn met de congregatie. Evenals de broeders laten ook geassocieerde leden zich inspireren door wat de Stichters voor ogen stond. Ieder in zijn of haar eigen leven probeert zo dat verhaal voort te zetten.

Bekijk het paneel Geassocieerden
  


  

ROTTERDAM:
REGINA PACIS

Regina Pacis was de naam van ons klooster in Rotterdam. De eerste broeders begonnen daar in 1927 met het onderwijs. Het begin van een bewogen geschiedenis.

Zie de periode aan het Beukelszoonplein

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie

Jos van Eijden