Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 49 - 20 juli 2018

JUBILARISSEN

Op 15 augustus vieren we in het Religieus Huis Nederland FIC de professiefeesten van de jubilarissen. Eertijds legden de broeders hun geloften altijd af op 15 augustus, het feest van Maria Ten Hemelopneming. Maar in 1968 was dat niet meer het geval. Als gevolg van de nieuwe regeling van de schoolvakanties deed in dat jaar de groep novicen in Nederland de eerste professie op 28 juli.

De jubilarissen kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 70, 65, 60 en 50 jaren. Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie soms ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.
Wij feliciteren de broeders
Hans van Leeuwen
Toon Verkoijen
Noud Fonken
Gerard van Geel
Ted van der Geest
Ton van Baaren
Jos van Dinther

van harte met hun professiejubileum.

Hans van LeeuwenToon VerkoijenNoud FonkenGerard van Geel


Ted van der GeestTon van BaarenJos van Dinther

Op onze website vindt u van elke jubilaris
een presentatie met historische foto's

   Adressen:
Br. Hans van Leeuwen: W.Brandligtstraat 45 I, 1063 SX Amsterdam
Brs. Toon Verkoijen en Gerard van Geel: Brusselsestraat 38, 6211 PG Maastricht
Br. Noud Fonken: Capucijnengang 3, 6211 RV Maastricht
Brs. Ted van der Geest en Ton van Baaren: Nieuwe Kerkstraat 3, 3134 LR Vlaardingen
Br. Jos van Dinther: P.O. Box MD709, Madina-Accra, Ghana
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie

Jos van Eijden