Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 48 - 3 juni 2018

GENERAAL KAPITTEL

Van 5 t/m 25 augustus 2018 wordt het generaal kapittel gehouden.
Deze zesjaarlijkse bijeenkomst vindt dit keer plaats in Denekamp.
Het thema is "Getuigen van Gods liefde".
Vanuit Nederland nemen de broeders Ton van Baaren, Wim Luiten, Johan Muijtjens en Frans School aan het kapittel deel.

Lees de brief over het kapittel van de generale overste, broeder Martinus Handoko.
  

HET VERHAAL GAAT VERDER:
STADSKLOOSTER DEN HAAG

   Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Het Stadsklooster in Den Haag wil een centrum zijn van ontmoeting en inspiratie voor veel mensen in Den Haag en omstreken. Met het motto ´Geloven in ontmoeting´ staat het Stadsklooster in de ruim 175-jarige traditie van de Broeders van Maastricht.

Bekijk het paneel Stadsklooster

PRIVACYBELEID

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Dat betekent dat elke organisatie duidelijk moet aangeven hoe men omgaat met persoonsgegevens waarover men beschikt. Ons privacybeleid is er op gericht de veiligheid te waarborgen van de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Lees de notitie Privacybeleid Broedersvanmaastricht.nl
  
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie

Jos van Eijden