Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 47 -  15 april 2018

   

PASEN

Pasen is het feest van de opstanding, schrijft broeder Kees Gordijn, het feest waarmee we vooruit lopen op een toekomst die er nog niet is.

We vieren het, omdat het leven een geschenk is.

Lees zijn overweging bij gelegenheid van het Paasfeest.

HET VERHAAL GAAT VERDER:
IN DE ROODEN LEEUW

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Het huis ‘In de Rooden Leeuw’ is de bakermat van de Congregatie. Van hieruit begonnen de eerste broeders hun werkzaamheden voor de jeugd van Maastricht. In 1992 kreeg het huis een nieuwe bestemming: Centrum voor ontmoeting en inspiratie.
Daarin gaat het verhaal van onze Stichters verder...

Bekijk het paneel In de Rooden Leeuw.

Zie ook de algemene informatie over het centrum.
  

ontmoeting en inspiratie ...

   

IN MEMORIAM

Op 23 maart 2018 is broeder Mat Paulssen overleden.
Mat heeft zich het grootste deel van zijn werkzame leven ingezet voor de jeugd en minderbedeelde medemensen in zijn geboorteplaats Maastricht.
We gedenken hem met dankbaarheid.

Lees zijn In Memoriam
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie

Jos van Eijden