Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 46 -  21 februari 2018

  

VEERTIGDAGENTIJD

Het getal 40 heeft in de bijbel een relatie met bevrijding. Na veertig dagen is er een nieuwe kans, ligt een nieuwe toekomst open.

Lees de overweging over de veertigendagentijd van broeder Kees Gordijn.

APOSTOLAATSCONGRES

Van 14 tot 27 januari 2018 vond in IndonesiŽ het Apostolaatscongres FIC plaats. Broeders uit de verschillende provincies spraken met elkaar over de wijzen waarop de apostolaire inzet gestalte krijgt. De broeders Wim Luiten en Ton van Baaren namen vanuit Nederland deel aan het congres.

Zie het geÔllustreerde verslag van deze bijeenkomst.
  

  

HET BROEDERHUIS VERBROEDERT

In 2004 verlieten de laatste broeders het klooster aan de Postjesweg in Amsterdam.
Na een tussenfase als tijdelijke moskee is het voormalige broederhuis omgetoverd tot een wooncomplex met 30 wooneenheden. De nieuwe bewoners voelen er zich meer dan thuis.

Bekijk de metamorfose van het broederhuis.

HET VERHAAL GAAT VERDER:
ICONEN SCHRIJVEN

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Leven in de geest van onze stichters betekent onder meer dat we zorg hebben voor een eigentijdse geloofsoverdracht.
Door het verzorgen van cursussen iconen schrijven geven wij op bescheiden wijze daaraan uitdrukking.

Bekijk het paneel iconen schrijven.

Zie ook de algemene informatie over iconen schrijven.
  
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie

Jos van Eijden