Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 45 -  21 december 2017

  

KERSTMIS 2017Kerstmis is geboorte vieren.
Stilstaan bij het wonder van nieuw leven.

In zijn kerstoverweging nodigt broeder Kees Gordijn ons daartoe uit - in het besef dat de omstandigheden soms allesbehalve feestelijk zijn...

Lees de tekst van zijn overweging.

CONGREGATIONELE CONFERENTIE

Van 1 tot 11 oktober 2017 werd in Buin, in Chili, de Congregationele Conferentie gehouden (in de wandel: Concon genaamd), de jaarlijkse vergadering van het generaal bestuur met de provinciale oversten. Het thema van de conferentie was “Broederschap, de gave om te ontvangen en te delen”. Namens Nederland nam broeder Wim Luiten deel aan deze conferentie.

Lees zijn verslag over deze bijeenkomst
  

HET VERHAAL GAAT VERDER

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

De periode na het Tweede Vaticaans concilie, met name vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw, kenmerkt zich door spirituele vernieuwing en verdieping. Er ontstaat vernieuwde aandacht voor het leven en werk van onze stichters, mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken.


vijf provincies, vijf kaarsen - symbool van onze internationaliteit
   Spirituele verdieping komt tot uitdrukking in congressen over de apostolische spiritualiteit, in internationale vormingsbijeenkomsten, in de zogenoemde Geestelijke FIC-reis, een programma gericht op persoonlijke geestelijke verdieping en verrijking. In deze jaren neemt ook de zelfstandigheid van de afzonderlijke provincies toe en krijgt de congregatie steeds duidelijker een internationaal karakter.

Bekijk panelen (derde en vierde) over deze periode.

NIEUWS IN HET KORT

Apostolaatscongres

Van 14 tot 27 januari vindt in Indonesië het Apostolaatscongres FIC plaats. Broeders uit de verschillende provincies gaan met elkaar in gesprek over de wijzen waarop de apostolaire inzet gestalte krijgt in de verschillende provincies. Vragen als wat is kenmerkend voor het apostolaat FIC, wat beweegt ons daarbij, zullen zeker aan de orde komen.
  
De broeders Wim Luiten en Ton van Baaren nemen vanuit Nederland deel aan het congres. Zij zullen hun medebroeders informeren over hoe het apostolaat beleefd wordt in een ouder wordende gemeenschap. Vanuit de andere provincies, waar het aantal ouderen ook toeneemt, bestaat daar grote belangstelling voor.
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Redactieleden en webmaster wensen je
een ZALIG KERSTMIS en een HOOPVOL 2018.

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg