Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 44 -  27 oktober 2017

ALLERZIELEN

In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden zijn gestorven.
Sinds november 2016 hebben wij afscheid moeten nemen van de broeders

Piet van Bree
+ 07.11.2016
Aloysio van den Broek
+ 15.01.2017
Humbertus Willemsen
+ 10.02.2017
Harry Lausberg
+ 21.07.2017
Edward Bloetjes
+ 03.08.2017

Zij hebben ieder, op eigen wijze, onze gemeenschap mee opgebouwd.
Door de dood heen blijven zij met ons verbonden.
Wij houden hun gedachtenis in ere.

Zie het In Memoriam van deze overleden broeders.


HEERLEN : Broederhuis nieuw hart Molenberg

   In 1921 vestigde de congregatie een nieuwe communiteit in Heerlen, in de wijk Molenberg. Gedurende ruim 60 jaar waren de broeders in Heerlen werkzaam; in 1985 werd de communiteit opgeheven. Broeders Frans Turkenburg leidt ons in woord en beeld door de geschiedenis van het Heerlense huis met zijn opmerkelijke bewoners.Lees en bekijk: Broederhuis nieuw hart Molenberg


HET VERHAAL OPNIEUW VERTELD

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

De periode vanaf 1965 kenmerkt zich door vernieuwing op velerlei terreinen. De aanzet daartoe vormde het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat een krachtige oproep deed tot vernieuwing van het religieuze leven.

Het generaal kapittel van onze Congregatie van 1970 besloot tot een vernieuwingsprogramma, dat onder meer resulteerde in de oprichting van het Centrum voor Vernieuwing en Verdieping, de Werkgroep Gebed, het Centrum Onderwijs-Service.
  

Het tweede Vaticaans Concilie in Rome
Er werden andere terreinen betreden in het apostolisch werk, er ontstond een nieuwe vorm van binding aan de congregatie in de vorm van geassocieerd lidmaatschap, in de Kontaktgroep Maastricht kregen de contacten met oud-juvenisten en oud-broeders gestalte.

Het proces van vernieuwing resulteerde tenslotte in een nieuwe leefregel, de Constituties 1991.

Bekijk de eerste panelen (eerste en tweede) over deze periode.

NIEUWS IN HET KORT

   Broeder Jos van Dinther was onlangs op verlof in Nederland. Hij werkt al jarenlang in Ghana, waar hij de bezielende kracht is achter CAS (Catholic Action for Streetchildren), de organisatie die zich ontfermt over straatkinderen. Om een beeld te krijgen van dit werk zie onze Startpagina.

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden