Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 43 -  1 augustus 2017

JUBILARISSEN

Op 15 augustus vieren we in de Nederlandse provincie de professiefeesten van de jubilarissen. Eertijds legden de broeders hun geloften altijd af op 15 augustus, het feest van Maria Ten Hemelopneming. Maar in 1967 veranderde dat als gevolg van de nieuwe regeling van de schoolvakanties. In dat jaar deed de groep novicen in Nederland de eerste professie op 30 juli.

De jubilarissen kunnen ook dit jaar terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 65 ,60 en 50 jaren.
Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.
Wij feliciteren de broeders Gerhard Dicks (65), Joop van Eijk (65), Jos Lefeber (65), Henk Rolvers (65), Maarten Bouw (60), Alfred Fest (60), Jozef Hengst (60), Roeland Knufman (60) en Wim Brands (50) van harte met hun professiejubileum.

   
Gerhard Dicks   Joop van Eijk   Jos Lefeber
         
   
Henk Rolvers   Maarten Bouw   Alfred Fest
         
   
Jozef Hengst   Roeland Knufman   Wim Brands
Adressen:
Br. Henk Rolvers: Julianastraat 4, 1165 GV Halfweg
Br. Wim Brands: Westeinde 101, 2512 GW Den Haag
Overige broeders: Brusselsestraat 38, 6211 PG Maastricht

HET VERHAAL ONTWIKKELT ZICH

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.
In de periode 1920 – 1965 kreeg de congregatie een internationaal karakter. Naast Indonesië, dat in 1965 een zelfstandige provincie in de congregatie werd, werden nieuwe vestigingen gestart in Zuid-Amerika en Afrika.
   In 1952 vertrokken de eerste broeders naar Chili.

De oproep van Paus Pius XII in de jaren ’50 van de vorige eeuw om mee te werken aan de bevordering van de missie in Afrika
leidde er toe dat de congregatie haar werkzaamheden uitbreidde naar de Afrikaanse landen Sierra Leone, Malawi, Ghana en Zambia en bovendien ook naar Pakistan.

Bekijk op de website  de volledige panelen over deze periode.

NIEUWS IN HET KORT

Van 20 augustus tot 16 september a.s. vindt de ‘Oase’ plaats, een bezinningsperiode in het kader van de geestelijke FIC-reis van een 18-tal broeders uit de verschillende provincies. Vanuit Nederland nemen de broeders Ton van Baaren en Wim Brands (zie boven) hier aan deel.   
Ton van
Baaren
  
Johan
Muijtjens
  
Claudia
Theinert
De Oase vindt plaats in Maastricht, in het stilte- en bezinningscentrum van de zusters Onder de Bogen. De geestelijke begeleiding berust onder meer bij broeder Johan Muijtjens en zuster Claudia Theinert.
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden