Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 42 -  12 juni 2017

PINKSTEREN

   We vieren het feest van de komst van de Geest. Een Geest die over alle mensen zal komen.
We worden uitgenodigd te luisteren naar wat de Geest ons vandaag te zeggen heeft.
Lees de overweging van broeder Kees Gordijn


HET VERHAAL ONTWIKKELT ZICH

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.
   De periode 1920 – 1965 kenmerkt zich door diverse ontwikkelingen. De gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs leidt tot stichting van nieuwe eigen scholen en de vervaardiging van diverse leerboeken (methoden). De congregatie begint de eerste missionaire activiteit met de vestiging in Indonesië, waar al spoedig meerdere huizen tot stand komen. Maar het is ook de periode waarin de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt, die diverse broeders het leven kostte, zowel in Nederland als in Indonesië.

Bekijk het eerste en het tweede paneel over deze periode.

RELIGIEUS HUIS NEDERLAND FIC

Met het ouder worden van de gemeenschap en de vermindering van het aantal broeders werd de Nederlandse provincie steeds kwetsbaarder. Er waren daardoor nauwelijks nog broeders beschikbaar voor een bestuurlijke functie. In goed overleg met de leden van het provinciaal kapittel heeft het generaal bestuur daarom besloten de Nederlandse provincie op te heffen en om te vormen tot het Religieus Huis Nederland FIC.

Lees verder over dit besluit
  

FILM ‘HET BEGIN VAN EEN CONGREGATIE’

   Deze film kon in het verleden alleen via downloaden op uw eigen computer ontvangen en bekeken worden. Nu staat hij op een afgeschermde plek op Google Drive. Wie de film nu wenst te zien, kan voortaan via onze webbeheerder, br. Johan Muijtjens, een link toegestuurd krijgen, waarmee de film direct (via streaming) bekeken kan worden. Het werkt in principe hetzelfde als b.v. YouTube.
Dus een berichtje aan br. Johan webmaster@broedersvanmaastricht.nl volstaat om de film te bekijken.
We wensen u veel genoegen en .. inspiratie.!

GESCHIEDENIS DE BEYART

In de voorbije maanden zijn er telkens beschrijvingen en dia/presentaties op de website gepubliceerd over de geschiedenis van De Beyart. In totaal betreft het 14 stukjes geschiedenis vanaf 1896, het jaar van de bouw van De Beyart.
In de rubriek ´Geschiedenis / De Beyart´ van de website zijn alle onderdelen bijeen gebracht. Je kan alles daar nog eens rustig lezen en bekijken.
  

NIEUWS IN HET KORT

Visitatie Nederlandinformatie tijdens visitatie van communiteit Capucijnengang Maastricht    (vergroot)
   Het generaal bestuur bezoekt in juni alle Nederlandse communiteiten. Deze 6-jaarlijkse visitatie heeft als thema meegekregen de uitspraak van Paulus in zijn brief aan de Korintiërs: “Als ik me ergens op moet beroemen, zal ik het doen op mijn zwakheden. Want juist als ik zwak ben, dan ben ik sterk” (2Kor, 11 en 12).

Lees verder

Nieuw geassocieerd lid

Op 8 juni 2017 heeft Victor de Mos zich als geassocieerd lid verbonden met de congregatie FIC, in het bijzonder met de communiteit in Den Haag. In een aansprekende viering , in aanwezigheid van het voltallige generaal bestuur en te midden van familie, broeders, mede geassocieerden en vrienden is de associatie van Victor bevestigd.
Het aantal geassocieerden leden bedraagt nu 7 personen.

de ondertekening van de overeenkomstproficiat door de generale overstebr. Wim Luiten, namens Religieus Huis, spreekt Victor toeéén grote en verbonden kring rondom Victor
vergrootvergrootvergrootvergrootZie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden