Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 41 -  21 maart 2017

VEERTIGDAGENTIJD 2017

   Hoe hebben wij, als gemeenschap, het geloof in de opstanding door alles heen vorm gegeven en verder gedragen?

In zijn overweging bij de veertigdagentijd nodigt provinciale overste, broeder Kees Gordijn, ons uit daarbij stil te staan in onze voorbereiding op het feest van Pasen, “opdat we kunnen opstaan en ons verheugen”.

Lees de overweging

GEESTELIJKE FIC-REIS

Al diverse jaren biedt de congregatie gelegenheid deel te nemen aan een programma gericht op geestelijke verrijking en verdieping.
In de voorbije jaren hebben heel wat broeders en geassocieerde leden deelgenomen aan deze geestelijke FIC-reis. Broeder Frans School is één van hen. In een aansprekende rapportage maakt hij ons deelgenoot van zijn ervaringen.

Lees het verslag van zijn reis.
  

HET VERHAAL WORDT OPGENOMEN

   Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

“Allen voelen we ons gedragen door de apostolische geest die onze stichters bezielde. Dat is een band die ons samenbindt en onze gemeenschap versterkt.” In deze geest kwamen in het laatste decennium van de 19e eeuw twee karakteristieke gebouwen tot stand: de kweekschool aan de Tongerseweg en het moederhuis De Beyart.

Bekijk de panelen over de periode 1878 - 1920 : eerste paneel  tweede paneel

IN MEMORIAM

Op 10 februari 2017 is na een leven van dienstbaarheid aan medemensen en zijn Heer broeder Humbertus Willemsen in alle rust overleden.
Broeder Humbertus is 93 jaar geworden.

Lees het In Memoriam bij gelegenheid van zijn uitvaart.
  

LEZEN, SCHRIJVEN, REKENEN, EN MEER …

   In een vervolg op de dia-serie over de scholen die door de broeders vanuit De Beyart bediend werden, nu een aantal foto’s uit de jaren 1923 tot en met 1965.
Het laatste paneel van de kunstenaar Paul Tieman – over het onderwijs en de scholen - eindigt met een plaat uit het jaar 1965. Waarom dat zo is, is niet bekend. Het betekende niet dat na 1965 er geen Beyartse broeders waren die in het onderwijs actief waren. Andere bronnen laten zien dat dit nog tot in het begin van de tachtiger jaren het geval was.

Zie de vervolgserie met foto’s van scholen van 1923 tot en met 1965.

Nieuws in het kort

De broeders Ton van Baaren (l.) en Wim Brands zijn aan hun geestelijke FIC-reis begonnen.

In een gepaste viering werd daar op donderdag 23 februari in het Stadsklooster in Den Haag een officieel tintje aan gegeven.
  Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden