Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 40 -  28 januari 2017

HET VERHAAL VAN DE CONGREGATIE

   Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Onder het motto ‘het verhaal gaat verder’ zijn diverse activiteiten ontwikkeld, om het jubileum gestalte te geven. Een van de jubileumactiviteiten vormde de tentoonstelling 175 jaar FIC, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht. In de komende maanden zullen we de verschillende onderdelen van de tentoonstelling op de website weergeven.
Zie verder de inleiding op de tentoonstelling met DE PROLOOG.

HET VERHAAL WORDT OPGENOMEN

“Er was iets niet in orde … en God zag en hoorde de schreeuw van zoveel mensen in bittere armoede”. Met deze woorden opent het eerste paneel van de tentoonstelling over de periode 1837 – 1840.
Bekijk het paneel ‘Geroepen worden’

Het tweede paneel geeft de geschiedenis weer over de jaren 1840 – 1878. Het is de tijd van een snelle groei van de congregatie, in aantal broeders, scholen en vestigingen in Nederland en België.
Zie en lees Hem achterna

  

IN MEMORIAM

Op 15 januari 2017 is na een leven van dienstbaarheid aan medemensen en zijn Heer broeder Aloysio van den Broek in alle rust overleden. Broeder Aloysio is 94 jaar geworden.
Lees het In Memoriam bij gelegenheid van zijn uitvaart.

LEZEN, SCHRIJVEN, REKENEN, EN MEER …

De serie over de geschiedenis van de Beyart komt bijna tot een eind. Maar het verhaal zou niet volledig zijn, als onvermeld zouden blijven die andere gebouwen waar de broeders zes dagen per week naar toe togen: de scholen. Zeker een zevental scholen werd door de broeders bediend. Men sprak over huisscholen – die direct vanuit de Beyart binnengegaan konden worden - en buitenscholen, die verder van de Beyart gelegen waren.
Zie in een eerste serie dia’s de foto’s van scholen vanaf 1903 tot en met 1920.
  Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden