Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 39  -  20 december 2016


KERSTTOESPRAAK
BROEDER NICO COOLEN

Dit jaar maakt broeder Nico Coolen ons deelgenoot van zijn gedachten en gevoelens rond het kerstfeest. Jaarlijks wordt ons met Kerstmis een Teken gegeven, Gods blij makende boodschap bestemd voor elke mens. In zijn kersttoespraak wenst Nico ons toe dat dit lichtend Teken ons mag bezielen.

Beluister en lees zijn kersttoespraak.
  

EINDE EN BEGIN ...

    Kerstmis markeert met de geboorte van Christus een nieuw begin, maar tegelijk is het een voortgaan in Gods geschiedenis met de mensen. Ben Duives plaatst het kerstfeest in de lange geschiedenis van het oude en nieuwe verbond van God met ons.

Lees zijn inspirerende beschouwing over
einde en begin én voortgang.

KERSTSTALLEN IN HET STADSKLOOSTER

Ook dit jaar is de kerststallententoonstelling in het stadsklooster in Den Haag weer geopend en wel op 27, 28 en 29 december 2016 en op 3, 4 en 5 januari 2017, telkens van 13.00 16.00 uur.
Elk jaar opnieuw is dit een belevenis.
Neem je tijd voor je bezoek, want de toegang sluit om 15.45 uur.
Op donderdag 29 december en donderdag 5 januari vindt aansluitend een muzikale bijeenkomst plaats van 16.15 17.00 uur.

Adres: Westeinde 101 Den Haag. Tel 070-3895055

  

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Redactie en webbeheerder wensen u een ZALIG KERSTFEEST en
een VREUGDEVOL 2017.

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg