Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 36  -  10 augustus 2016

JUBILARISSEN

Op 15 augustus vieren we in de Nederlandse provincie de professiefeesten van de jubilarissen. Eertijds legden de broeders hun geloften af op 15 augustus, het feest van Maria Ten Hemelopneming. De jubilarissen van dit jaar kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 80, 75, 70, 65 en 60 jaren. Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.
Wij feliciteren de broeders

©R.K. Sturm
Avellinus Janssens
Gregoire de Wit
Joop Maas
Resignatus Geertjens
Harry Lausberg
Lex Weiler
Crispinianus Mooren
Kees Zonneveld
Gerard Hermans
Paul Marx
Roland Heeren
Jos Straates
Gait Welling©R.K. Sturm
van harte met hun professiejubileum.

En daarnaast vieren we het zilveren jubileum van Ans van der Geest. Ans is namelijk 25 jaar als geassocieerd lid verbonden met de congregatie. Onze felicitaties gaan daarom ook naar haar uit.
Zie onze website voor foto's van alle jubilarissen, een persoonlijke dia-voorstelling en hun adressen.

IN MEMORIAM

Op 1 augustus jl. is broeder Rogier Smolders op 94-jarige leeftijd rustig ingeslapen.

Zie het Gedachtenisplaatje en het In Memoriam bij gelegenheid van zijn uitvaart.
  

DAG VAN BARMHARTIGHEID

   In de rubriek ‘Nieuws in het kort’ besteden we aandacht aan de dag van barmhartigheid, die paus Franciscus heeft uitgeroepen voor alle gevangenen voor 6 november 2016.
Vanuit de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) is in dit verband door de Commisie Vrouwencontacten een bijzonder initiatief ontwikkeld, gericht op het bieden van steun aan met name vrouwelijke gedetineerden.
Lees verder op onze website over deze actie en de mogelijkheid om deel te nemen
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden