Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 35  -  6 juli 2016

SLOT VAN DE WANDELING

   We hebben in de voorbije maanden in de nieuwsbrieven een denkbeeldige wandeling gehouden langs gebouwen en plaatsen die stukjes geschiedenis van FIC markeren. Dit naar aanleiding van een publicatie in de Berichten van de Broeders van Maastricht over deze bijzondere plekjes. We sluiten de wandeling nu af met een bezoek aan de drie laatste voor de congregatie dierbare plaatsen: de Schark bij de Sint Pietersberg, het juvenaat aan de Tongerseweg en het daarbij gelegen kerkhof aan de Anjoulaan.

Lees wat deze plaatsen voor de broeders betekenen.

HET AARDSE LEVEN DUURT NIET EEUWIG

Het is een hele kunst om een oud gebouw aan te passen aan de moderne tijd. Met heel wat inventiviteit en creativiteit is het management van De Beyart er in geslaagd om het gebouw te moderniseren. Het nieuwe en de restanten van het oude gaan nu harmonieus samen. Een warm geheel voor bewoners en bezoekers. Echter… er van genieten duurt niet eeuwig.

Bekijk dus nu de voor zichzelf sprekende dia-show.
  

PUBLICATIES

In de rubriek Publicaties staan de meest recente en nog verkrijgbare uitgaven van broeders vermeld. Naast de titels vindt u er ook een korte beschrijving.

De publicaties zijn te bestellen via franswils@hotmail.com .
Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden