Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 34  -  18 mei 2016

HONDERD JAAR

   Op 6 mei 2016 vierde broeder Avellinus Janssens zijn 100e verjaardag. Broeder Avellinus is de eerste broeder in onze Congregatie die deze leeftijd bereikt. We feliciteren hem van harte met deze bijzondere verjaardag.

Broeder Avellinus was van 1958 – 1970 algemene overste. Sinds 1984 woont hij in Amsterdam. Adres: Roomtuintjes 22, 1093 SP Amsterdam

Lees de levensloop van br. Avellinus

HET VERHAAL GAAT VERDER IN DE ROODEN LEEUW

Mevrouw Rasa de Zanger is directeur van het centrum In de Rooden Leeuw, het huis voor ontmoeting en inspiratie, voortgekomen uit het initiatief van de Broeders FIC, die hierin 1840 hun werkzaamheden begonnen.

Bij gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Congregatie heeft zij in een aansprekend verhaal weergegeven hoe het werken vanuit het gedachtegoed van de broeders haar verrijkt en inspireert.

Lees het verhaal van Rasa de Zanger

Op onze website kunt u de eerste minuten van haar toespraak zien en beluisteren.
   

VERVOLG VAN DE WANDELING

   We vervolgen onze denkbeeldige wandeling langs gebouwen en plaatsen die stukjes geschiedenis van FIC markeren. De wandeling gaat deze keer een beetje kris-kras door de stad, langs enkele bijzondere gebouwen. Het betreft de Cellebroederskapel aan de Brusselsestraat, het buurthuis Sterre der Zee in de Grote Looiersstraat en het voormalige weeshuis, thans Natuurhistorisch Museum aan de Jeker.

Lees wat deze gebouwen voor de broeders betekend hebben.


HET BEGIN VAN EEN CONGREGATIE

Een aantal jaren geleden heeft de heer Peter Brouwers een film gemaakt over de beginjaren van de congregatie: HET BEGIN VAN EEN CONGREGATIE; de eerste veertig jaren van de Broeders F.I.C.
Als je de film niet kent, ga dan naar onze website voor de beginbeelden van de film.
Wie de film in zijn geheel wil zien, kan die bij de webmaster aanvragen. De film (omvang 1,2 Gb) wordt dan via ‘WeTransfer’ toegestuurd.
  Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden