Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 33  -  22 maart 2016

PASEN

In zijn overweging bij gelegenheid van het komende Paasfeest spreekt provinciale overste broeder Kees Gordijn de wens uit, dat het feest van de opstanding ons mag bemoedigen, opdat we ons niet neerleggen bij wat onveranderlijk lijkt.

Lees de overweging Pasen 2016
   

HET VERHAAL GAAT VERDER

    Mevrouw Mireille de Vos is al ruim 20 jaar vertrouwd met de Congregatie. Eertijds heeft zij zich in het kader van Missie en Jongeren ingezet voor het werk van de broeders in Chili.
Bij gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Congregatie heeft zij in een bewogen toespraak aangegeven hoe haar ervaringen in Chili haar leven verrijkt hebben.
Zie op onze website Mireille aan het woord.
Het verhaal van Mireille de Vos

IN MEMORIAM

We zien met dankbaarheid terug op het leven van broeder Henk van Mierlo, die op 9 maart 2016 in alle rust is overleden.
Zie het IN MEMORIAM bij gelegenheid van zijn uitvaart.

Op 11 maart overleed in Malawi broeder Wladimir, Henk van Heck. Ook aan zijn vruchtbare leven schenken we zodra mogelijk goede aandacht.

VERVOLG VAN DE WANDELING

We vervolgen onze denkbeeldige wandeling langs gebouwen en plaatsen die stukjes geschiedenis van FIC markeren. De route gaat deze keer langs scholen in het centrum van de stad, waar de broeders jarenlang lager onderwijs en speciaal onderwijs verzorgd hebben. Loop maar mee naar Hoogfrankrijk, de Herbenusstraat en de Brusselsestraat.
   

WAT GAAT, WAT KOMT EN WAT BLIJFT...

   In de tachtiger jaren van de vorige eeuw onderging De Beyart grote veranderingen. Met veel hartzeer werd de gotische kapel afgebroken. Ook andere delen vielen onder de slopershamer: woongedeelten waarvan de kamers niet konden voldoen aan nieuwe eisen.
Er werd echter ook gebouwd: uitwendig een grote woonflat, inwendig velerlei verbouwingen.

Maar wat bleef: de heerlijke tuin in al zijn glorie.

Zie de diashow op onze website
  

GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT

We vierden vorig jaar het 175-jarig bestaan van de Congregatie. FIC heeft een rijke geschiedenis achter de rug, met ups en downs weliswaar, zoals het leven is. Maar de moeite waard om daar een blik in te werpen. Voor de website te lang om volledig te zijn.
Vandaar: Geschiedenis in vogelvlucht.
  

Enkele Indonesische medebroeders.Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden