Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 32  -  16 januari 2016

VERDER WANDELEN DOOR MAASTRICHT

   Er zijn heel wat plekjes in Maastricht, die in de loop van de 175 jaar dat de congregatie bestaat, voor FIC vertrouwd zijn geworden. We gaan verder met onze denkbeeldige wandeling langs gebouwen en plaatsen die stukjes geschiedenis van FIC markeren.

Dit keer lopen we vanuit de Bogaardenstraat via de Capucijnenhof naar de Brusselsestraat.

EINDE VAN EEN TIJDSCHRIFT

Het tijdschrift ‘Berichten van de Broeders van Maastricht’ houdt op te bestaan. Na 54 jaargangen is in december 2015 het laatste nummer verschenen.
Wim Swüste en Ben Duives (foto) hebben zich gedurende ruim 30 jaar volop ingezet voor de samenstelling en redactie van dit tijdschrift.
Maar het verhaal van FIC gaat verder. In zoverre is er geen einde.
Lees de slotbeschouwing van Ben Duives.
  

DANKBARE TERUGBLIK

   Broeder Guido Sukarman zet zich al ruim dertig jaar in voor de leiding en begeleiding van zijn medebroeders. Hij deed dat in zijn geboorteland Indonesië, als missionaris in Ghana en sinds 2000 als lid van het generaal bestuur.

Het vertrouwen dat hij bij zijn medebroeders ondervond heeft hem tot een rijker mens gemaakt. Hij blikt in dankbaarheid terug.

Lees verder over zijn ervaringen.

WE HAVE A DREAM

Zr. Claudia Theinert werkt al diverse jaren samen met de broeders, in het bijzonder met broeder Johan Muijtjens, op het gebied van bezinning, verdieping en geestelijke begeleiding.

Bij gelegenheid van het 175-jarig jubileum van de Congregatie hield zij een inspirerende toespraak. Met de woorden van psalm 126 – ‘als God ons thuisbrengt uit deze ballingschap, dat zal een droom zijn’ – gaf zij uitdrukking aan de diepste levensdroom die de broeders door de jaren heeft bezield.

Bekijk op onze website enkele minuten van de speech van zr. Claudia.
Daar kunt u ook rustig haar hele boeiende betoog nalezen.

IN MEMORIAM

   Op 12 januari 2016 is in Talca, Chili, overleden Broeder Kees Joore.
Hij is geboren in Schiedam op 24 januari 1932. Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven heeft hij doorgebracht in Chili, waar hij naast werk in opvoeding en administratie ook veel pastoraal werk heeft gedaan.
Moge hij nu voortleven bij Degene, waaraan hij zich zijn hele leven heeft toegewijd.

TERUG VAN WEGGEWEEST

Broeder Sigismund Tagage heeft in de jaren vijftig van de vorige eeuw een maquette vervaardigd van de stad Maastricht in vroeger tijden. In de loop der jaren wisselde de maquette diverse malen van plaats en de tand des tijds deed het werk geen goed.
Paul Tieman, kunstenaar en ontwerper, komt de maquette op het spoor en biedt aan hem te herstellen. Kort geleden is de gerestaureerde maquette teruggekeerd in De Beyart, op de plek waar hij ooit vervaardigd is.
Lees meer over de geschiedenis van de maquette
  

DORP IN DE STAD

Zoals we eerder bericht hebben is de historie van De Beyart vastgelegd in een aantal fotopanelen, die door de kunstenaar Paul Tieman vervaardigd zijn.
Een van die panelen heeft de titel "Dorp in de stad" gekregen.
Je mag zelf beslissen of de bijbehorende foto's de titel voldoende recht doen.

In de eerste serie van tien foto's zijn we bijna aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gekomen. Maastricht was bevrijd op 14 september 1944. De broeders dachten al dat De Beyart ongeschonden door de oorlog was heen gekomen. Toen kwam de 17e september ...

Zie de diashow over een bom op De Beyart.
  

Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden