Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 31  -  22 december 2015

KERSTMIS 2015

   Bij monde van de provinciale overste, broeder Kees Gordijn, wenst het provinciaal bestuur ons allen een ZALIG KERSTMIS.

Kijk en luister naar de video-opname van de kerstoverweging, die broeder Kees Gordijn heeft uitgesproken.


KERSTSTALLEN IN HET STADSKLOOSTER

In het stadsklooster in Den Haag staan in de kersttijd talloze kerststallen uitgestald. Ook dit jaar is ieder die belangstelling heeft welkom om een kijkje te komen nemen in het Westeinde 101, Den Haag.
Openings-data en-tijden en contact-gegevens.

En lees meer over de verzameling die broeder Frans Wils bijeen heeft gebracht.

KERSTSTALLEN IN DE BEYART

Ook De Beyart in Maastricht beschikt over diverse kerststallen. Het zijn veelal door broeders zelf vervaardigde stallen. Een rondgang vertoont onder andere traditionele groepen, artistieke producties, kerststallen uit andere culturen.

Bekijk onze rijkdom !
  Zie voor dit alles en mèér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Graag wensen wij, de redactie en webbeheerder, u allen een zalig kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg