Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 29  -  27 oktober 2015

ALLERZIELEN

In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden zijn gestorven.
Sinds november 2014 hebben wij afscheid moeten nemen van de broeders
 Piet Neggers   07.03.2015
 Hein Gilsing  16.03.2015
 Roelof van Grinsven  21.04.2015
 Ton Postma  20.07.2015
 Ferrie Kompier  20.07.2015
 Wim van Winden  19.08.2015
 Silvio Zimmerman  17.09.2015
 Sjef Custers  22.09.2015
   Zij hebben ieder, op eigen wijze, onze gemeenschap mee opgebouwd.
Door de dood heen blijven zij met ons verbonden.
Wij houden hun gedachtenis in ere.

  

ONZE LIEVE VROUW STERRE DER ZEE

In het kader van het 175-jarig jubileum bracht het genadebeeld Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee op vrijdag 2 oktober een bezoek aan De Beyart. Het beeld werd door de broederschap van de basiliek van Onze Lieve Vrouw binnengedragen in de kapel, waar de Broederschap een erewacht vormde bij Maria. Na de feestelijke Eucharistieviering plaats was er alle gelegenheid in stilte bij het genadebeeld te bidden en te mediteren.

Zie verder de reportage.

ZILVEREN GEASSOCIEERDEN

Op 30 september jl. herdachten drie van onze FIC-geassocieerden het feit, dat ze 25 jaar geleden zich als geassocieerd lid verbonden aan de congregatie. De jubilarissen zijn Annemiek Jacobs en Jos en Bep van Eijden.
Annemiek JacobsJos van EijdenBep van Eijden
- van Leersum
Lees verder over het ontstaan van het geassocieerd lidmaatschap en de wijze waarop de jubilarissen dat beleven.

WANDELEN DOOR MAASTRICHT

Er zijn heel wat plekjes in Maastricht, die in de loop van de 175 jaar dat de congregatie bestaat, voor FIC vertrouwd zijn geworden. In de komende tijd zetten we – met dank aan de redactie van de ‘Berichten van de Broeders van Maastricht’ - een denkbeeldige wandeling uit langs gebouwen en plaatsen die stukjes geschiedenis van FIC markeren.
Loop voor de eerste keer maar mee naar de Jodenstraat, de Boschstraat en het Vrijthof.  zie onze website

ANBI

  De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Instellingen, organisaties, stichtingen kunnen door de belastingdienst als ANBI worden aangemerkt. Als een ANBI-beschikking is verleend, houdt dat in dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
Ook de Congregatie heeft een ANBI-status.

Zie op de website de rubriek Donaties.Zie voor dit alles en mèér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,
Jos van Eijden