Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 28 - 10 september 2015


  

BEZINNING AAN HUIS

De werkgroep Bezinning aan Huis organiseert tweemaal per jaar een bezinningsmiddag rond een bepaald onderwerp. Deze bijeenkomsten worden gehouden in Maastricht en Den Haag, voor allen die daar belangstelling voor hebben: broeders, Beyart-bewoners, geassocieerde leden, leden van de KGM en andere betrokkenen.

De laatste bezinningsmiddag stond in het teken van het 175 jaar FIC.
Lees meer over deze middag in De Beyart

VEEL ZIELEN

Onder de titel ‘De Beyart telt veel zielen’ is een impressie gemaakt van de bewoners van de De Beyart in de loop van de geschiedenis. De Beyartgemeenschap heeft zich voortdurend aangepast aan de tijdgeest. Van een leefgemeenschap van uitsluitend broeders naar een gemengde gemeenschap van broeders, zusters, priesters en leken.

Zie de fotoserie van een stukje geschiedenis

  

  

FESTIVITEITEN JUBILEUM

De viering van het 175-jarig bestaan van de Congregatie krijgt in de komende tijd, met name in oktober en november, gestalte in diverse feestelijke activiteiten. Vanwege beperkte ruimte is het niet mogelijk bij elke bijeenkomst iedereen uit te nodigen. Het merendeel van de festiviteiten heeft daarom een min of meer besloten karakter.

Bij de herdenking op het kerkhof op 1 november, het Mariaconcert op 8 november en de bijeenkomst in de St. Servaasbasiliek op 12 november is echter ieder die belangstelling heeft van harte welkom.

Zie het overzicht van festiviteiten

IN MEMORIAM

Kort geleden hebben wij afscheid moeten nemen van de broeder Wim van Winden. Broeder Wim is 82 jaar geworden. Het grootste deel van zijn werkzame leven heeft hij zich dienstbaar gemaakt in de missie van de Congregatie in Afrika.

Zie het IN MEMORIAM bij gelegenheid van zijn uitvaart.
  

  

FACEBOOK

Sinds kort is de Nederlandse provincie ook actief op FACEBOOK.

Op de homepage en overal elders heb je toegang čn kun je reageren! Welkom!


Zie voor dit alles en méér onze website : www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden