Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 27 - 30 juli 2015

JUBILARISSEN

Op 15 augustus vieren we in de Nederlandse provincie de professiefeesten van de jubilarissen. De meeste broeders hebben hun geloften afgelegd op 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming.
De jubilarissen van dit jaar kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 70, 65, 60, 50 en 40 jaren.
Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.
Wij feliciteren de broeders

Aufridus Soudant

Humbertus Willemsen

Koos Baijer

Nico Brunott

Othmar la Rooij

Henk van Lieshout

Frans Turkenburg

Frans School

Gerard Langelaan

Wim Luiten

van harte met hun professiejubileum.

[ Foto's van hen allen op onze website ]


  

En daarnaast vieren we voor het eerst ook een jubileum van GEASSOCIEERDE LEDEN. De geassocieerden van het eerste uur zijn namelijk 25 jaar verbonden met de congregatie.

Onze felicitaties gaan daarom ook uit naar

  

Annemiek Jacobs

Bep van Eijden

Jos van Eijden

[ Foto's van hen allen op onze website ]

JEZELF BLIJVEN

Broeder Frans School viert in augustus zijn gouden jubileum. Hij heeft in die 50 jaar de kansen die hij kreeg benut om meer zicht te krijgen op zijn eigen groei als broeder en mens. De vele ontmoetingen met mensen hebben zijn leven verrijkt en hem geleerd aandachtiger in het leven te staan.

Lees verder over zijn inzet in en buiten de congregatie.
  


  

SPEUREN IN HET VERLEDEN

Broeder Jos Bom is - als laatste broeder met een betaalde baan - met pensioen gegaan na 32 arbeidzame jaren als verpleegkundige. Hij krijgt nu meer tijd voor zijn hobby: in de archieven speuren naar feiten uit het leven van onze Stichter mgr. Louis Rutten.

Lees zijn bevindingen over vroeger en nu.


IN MEMORIAM

We hebben kort geleden afscheid moeten nemen van de broeders FERRIE KOMPIER en TON POSTMA.

Zie het in memoriam bij gelegenheid van hun uitvaart.
  

Ferrie
  

Ton
Zie voor dit alles en méér onze website : www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden