Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 26 - 21 juni 2015


PINKSTEREN

Bij gelegenheid van het Pinksterfeest schreef broeder Kees Gordijn een overweging, gebaseerd op het getuigenis van de eerste christenen.
Hoewel Pinsteren alweer achter ons ligt, het voorbeeld van de eerste christenen blijft actueel.

Lees: Het Vuur van de Geest.
   

HET VERHAAL GAAT VERDER

De inspiratie van de Stichters van onze Congregatie, Mgr. Louis Rutten en Broeder Bernardus Hoecken, is na 175 jaren nog springlevend. Het verhaal gaat dus verder. In de woorden van Broeder Roeland Knufman: "Uitdragen van goedheid en aandacht voor medemensen houdt niet op. Het gaat door, op welke manier dan ook."
Lees verder wat Broeder Roeland inspireert.
  

  

MENSEN MAKEN DE STENEN

In de loop dar jaren groeiden de gebouwen mee met de gemeenschap. Met de toename van het aantal broeders waren uitbreidingen noodzakelijk. Zo ontstonden, wat in de wandel was gaan heten, de Bijbouw met de Puist, de Tussenbouw met de Kippenren, het Lidwina-paviljoen.
Het wss de vooruitstrevende architect Boosten, die een grote rol speelde in de totstankoming van deze uitbreidingen van De Beyart.
Zie de tweede fotopresentatie hierover onder de titel MENSEN MAKEN DE STENEN II.


Zie voor dit alles en méér onze website : www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden