Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief nr. 25   1 mei 2015

HET VERHAAL GAAT VERDER

  

De stichters van de congregatie, mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken, zetten zich in om de kansarme mensen van hun tijd een beter leven te bieden. Hun inspirerende boodschap om ‘goed te zijn en goed te doen’ wordt voortgezet in het centrum “In de Rooden Leeuw”. De dames Rasa en Chantal de Zanger vertellen enthousiast hoe zij helpen om het verhaal van de stichters verder te laten gaan.
Lees over hun inzet voor In de Rooden Leeuw.

EEN UIT DE HAND GELOPEN HOBBY

Broeder Edward Bloetjes maakt al ruim 20 jaar kazuifels en andere liturgische attributen. In de loop der jaren zijn veel parochies verblijd met de kunstwerken van zijn hand. Er zijn nog enkele exemplaren die wachten op een bestemming.

Lees hoe Edward tot deze hobby gekomen is.
  

  

IN MEMORIAM

Op 21 april jl. is broeder Roelof van Grinsven op 94-jarige leeftijd rustig ingeslapen.

Zie het IN MEMORIAM bij gelegenheid van zijn uitvaart.

MENSEN MAKEN DE STENEN

De bouw van De Beyart – die in 1896 gereed kwam – was een prestatie van formaat, waarin ruim anderhalf miljoen handgevormde stenen waren verwerkt. De Beyart vormde een van de grootste bouwprojecten in het Maastricht van die tijd. De gebouwen waren voor hun tijd ongekend modern.

Zie de fotopresentatie
  Zie voor dit alles en méér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Namens de redactiecommissie,

Jos van Eijden