Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 24  -  31 maart 2015


PASEN

‘Houd mij niet vast’.

Aan de hand van deze uitspraak van de evangelist Johannes schreef broeder Kees Gordijn een overweging bij gelegenheid van de viering van het Paasfeest.

Lees deze overweging.


OASE, REIS NAAR GEESTELIJKE VERRIJKING

Het generaal bestuur nodigt om de paar jaren een aantal broeders uit om een pas op de plaats te maken in de hectiek van de dagelijkse werkzaamheden en tijd vrij te maken voor een traject van geestelijke verdieping en verrijking. De OASE, een vierweekse periode van bezinning, is daar een onderdeel van.
Broeder Wim Luiten maakt ons deelgenoot van zijn ervaringen.

Lees wat de oase voor hem betekende en geniet daarna van een slideshow over dit gebeuren.


HET VERHAAL GAAT VERDER

De stichters van de congregatie, mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken, zetten zich in om de kansarme mensen van hun tijd een beter leven te bieden. Dat inspireert ons als broeders FIC na 175 jaar nog steeds. Het verhaal van de stichters: goed zijn en goed doen, gaat verder.

Lees de visie daarop van provinciale overste broeder Kees Gordijn.

IN MEMORIAM

In maart 2015 hebben we afscheid moeten nemen van onze medebroeders Piet Neggers en Hein Gilsing.
Zie het in memoriam van beide broeders bij gelegenheid van hun uitvaart:
Piet Neggers  Hein GilsingNAAR DE BRUSSELSESTRAAT

Onze archivaris broeder Frans Turkenburg maakte een selectie van foto’s over de vroege jaren van de congregatie.
Bekijk ditmaal de fotopresentatie over de bouw van het moederhuis De Beyart aan de Brusselsestraat, waarvan de werkzaamheden startten in 1894.
  

  

175 JAAR FIC

Op 21 november a.s. bestaat de Congregatie 175 jaar. Onder het motto ‘het verhaal gaat verder’ vinden in de komende maanden diverse activiteiten plaats om dit jubileum op gepaste wijze te vieren.

De heer Ben Duives ontwierp een feestelijk logo. Zie zijn interessante toelichting.Zie voor dit alles en meer onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Redactie en beheerder van de website wensen u een inspirerende viering toe van de Goede Week en tevens een Zalig Paasfeest.

Jos van Eijden
Johan Muijtjens
Frans Turkenburg