Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Nieuwsbrief 23 - 6 februari 2015


GEBEDSDAG VOOR ROEPINGEN

Het Generaal Bestuur heeft de 21ste van elke maand uitgeroepen tot gebedsdag voor roepingen.
Provinciale overste broeder Kees Gordijn licht aan de hand van de leefwijze van de eerste christenen toe, wat roeping kan betekenen in onze huidige samenleving.

Lees zijn overweging bij de gebedsdag voor roepingen.
 

  

HERBEGRAFENIS IN VEGHEL.

De broeders die in Veghel overleden zijn werden begraven op het kerkhof achter de Lambertuskerk. Met de oprichting van de nieuwe H.Hartparochie in 1950 vonden in latere jaren begrafenissen plaats op het kerkhof van deze parochie. De broeders Auxilio Verhagen en Leonis van der Heijden zijn op dit kerkhof begraven. Deze graven stonden in 2014 op de nominatie om geruimd te worden. Op initiatief van twee oud-leerlingen zijn beide broeders herbegraven en verenigd met hun medebroeders op het Lambertus kerkhof.

Zie de reportage van deze gebeurtenis.

HET EERSTE BEGIN

De congregatie is in Maastricht bekend als ‘de Broeders van De Beyart’. Maar het eerste begin van de congregatie is niet gelegen in De Beyart aan de Brusselsestraat, maar het huis ‘In de Rooden Leeuw’ aan de Bogaardenstraat. Onze archivaris broeder Frans Turkenburg maakte een selectie van foto’s over de beginjaren van de congregatie. Zie de fotopresentatie, getiteld ‘Van Bogaardenstraat tot Capucijnengang’.
  

   

175 JAAR FIC

Op 21 november a.s. bestaat de Congregatie 175 jaar. Onder het motto ‘Het verhaal gaat verder’ vinden in de komende maanden diverse activiteiten plaats om dit jubileum op gepaste wijze te vieren. We zullen in onze nieuwsbrieven daar regelmatig aandacht aan schenken.
Lees verder het programma dat de voorbereidingscommissie heeft samengesteld.


Zie voor dit alles en méér onze website: www.broedersvanmaastricht.nl

Jos van Eijden